Region Östergötland

Hälso- och sjukvård

Vårdpersonal i samspråk

Region Östergötlands mest omfattande uppdrag är att erbjuda den hälso- och sjukvård som invånarna i Östergötland har behov av.

Hälso- och sjukvården i länet består av primärvård, närsjukvård och specialistsjukvård. Inom primärvården finns 45 vårdcentraler som antingen är regiondrivna eller privata, som drivs på uppdrag av Region Östergötland. Närsjukvården finns i alla länsdelarna; i Motala, Linköping och Norrköping. Specialistsjukvården finns på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala.

Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland även ett region- och riksansvar. Det innebär att Region Östergötland tar emot patienter från sydöstra sjukvårdsregionen och från hela landet för den vården.

Kontakt

Bild på Lena Lundgren

Lena Lundgren

Hälso- och sjukvårdsdirektör

010-103 71 26

0703-22 71 21

e-post

Denna webbplats