Region Östergötland

Medicinteknisk säkerhet

Medicinteknisk utrustning på Brännskadeavdelningen
Vid många av de undersökningar som görs och behandlingar som ges inom Region Östergötland används medicinsk teknik.

Några exempel på medicinteknisk utrustning är sprutor, kontaktlinser och pumpar för läkemedelstillförsel.

Region Östergötland ser det som mycket viktigt att all hantering av medicinteknisk utrustning sker på ett säkert sätt och att skötsel och underhåll följer de lagar och regler som gäller. I regionens arbete med medicinteknisk säkerhet ingår också utbildning inom området för medarbetare.

Kontakt

Bild på Linda Rosén

Linda Rosén

Säkerhetsansvarig, Medicinsk teknik

010-103 05 40

070-224 62 76

e-post