Region Östergötland

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap

Katastrofövning i stadsbebyggelse

Ibland sker kriser och katastrofer som drabbar både individer och samhället. Det kan till exempel vara en bussolycka, ett elavbrott, en brand eller ett utbrott av en allvarlig smitta.

Region Östergötland har en kris- och katastrofmedicinsk planering för allvarliga eller särskilda händelser. Vissa händelser måste organiseras och ledas på ett särskilt sätt och Region Östergötland har katastrofplaner som beskriver hur sjukvården ska göra det.

Det finns året runt alltid en funktion benämnd Tjänsteman i beredskap - TiB i Region Östergötland som är i beredskap för att kunna hantera och organisera sjukvården vid en särskild händelse eller när det finns risk för att en allvarlig eller särskild händelse ska ske. Funktionen tar emot larm enligt särskilda kriterier. Vid behov kan ett antal nyckelpersoner kallas in för att leda verksamheten genom särskild sjukvårdsledning. Medarbetare larmas också, för att kunna förstärka sjukvården om behovet är stort.

Region Östergötland samverkar med exempelvis polisen, räddningstjänsten och länsstyrelsen före, under och efter större händelser.

Lyckligtvis sker inte allvarliga eller särskilda händelser så ofta. Det ställer krav på att regionens medarbetare får öva för att ändå vara väl förberedda för det oförutsägbara när det väl händer.

Vid Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) genomförs utbildningar, övningar och forskning inom området. KMC har även nationella och internationella kursdeltagare.

Kontakt beredskapssamordnare

Funktionsbrevlåda till beredskapssamordnare i Region Östergötland 

Kontakt

Bild på Henrik Carlsson

Henrik Carlsson

Beredskapsstrateg

010-103 31 21

070-220 89 33

e-post

Denna webbplats