Region Östergötland Patienter/medborgare i receptionen i Söädra entrén på Universitetssjukhuset i Linköping

Säkerhet och krisberedskap

Varje dag vistas många personer i Region Östergötlands lokaler.

Alla patienter, besökare, medarbetare, förtroendevalda och studerande ska då känna sig trygga och säkra, oavsett om verksamheten drivs av Region Östergötland eller av entreprenörer vars tjänster regionen har upphandlat.

Region Östergötland arbetar aktivt med säkerhet och har tydliga rutiner, tekniska lösningar och bedriver omvärldsbevakning och utbildningar i säkerhet för medarbetare. Säkerhetsarbetet är förebyggande, i syfte att förhindra negativa händelser och minska konsekvenserna om de ändå inträffar.

Region Östergötland arbetar även aktivt med kontinuitetshantering som syftar till att minska effekten av störningar och avbrott i tillgången av externa tjänster, produkter och material som verksamheten är beroende av.

Kontakt

Bild på Rickard Lundin

Rickard Lundin

Centrumchef, Katastrofmedicinskt centrum, säkerhetschef

010-103 68 29

070-558 73 97

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se