Region Östergötland

Regiondirektör

Krister Björkegren är regiondirektör, RD, för Region Östergötland.

RD är Region Östergötlands högsta verkställande tjänsteman och ansvarar direkt inför regionstyrelsen. RD har ett odelat ansvar för regionens verksamhet. 

RD har även ansvar för ärendeberedning och underlag inför beslut i regionens politiska organ. Ledningsstrukturen för regionens verksamhet bygger på delaktighet och tydlighet. RD är chef för ledningsstaben som är stabsorgan till regiondirektören och till den politiska ledningen. 

Besöksadress
Regionhuset
S:t Larsgatan 49 B
581 91 Linköping

Postadress
Region Östergötland
581 91 Linköping
 
 

Brev, fax och e-post till Region Östergötland blir normalt allmän handling, vilket innebär att massmedia och allmänhet kan ha rätt att läsa innehållet.

Ledning

Bild på Krister Björkegren

Krister Björkegren

Regiondirektör

010-103 70 58

e-post

Bild på Ellinor Komarek

Ellinor Komarek

Regiondirektörens strateg, tillförordnad enhetschef

0703-73 31 28

e-post