Region Östergötland

Hälsotecken

Bilden visar vårdpersonal som tittar på en Lean-tavla

Hälsotecken är Region Östergötlands tidning om hälso- och sjukvård. Den delas ut till alla hushåll i Östergötland.

Hälsoteckens syfte är att öka länsinvånarnas medvetenhet om att det är viktigt med förebyggande hälsovård och egenvård. Tidningen ska också ge kunskap om hälso- och sjukvård.

Hälsotecken trycks i 218 000 exemplar och kommer ut tre gånger per år. Samtidigt publiceras varje nummer här på Region Östergötlands webbplats som pdf-fil.

Hälsotecken finns också inläst på cd. Du kan beställa både cd:n och den tryckta tidningen på telefonnummer 010-103 71 58 eller hämta dem i receptionen, Regionhuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping.

Tips och synpunkter

Kontakta halsotecken@regionostergotland.se om du har synpunkter på eller förslag till tidningen.
 

Ställ frågor till Hälsoteckens hälsocoacher!

I varje nummer av tidningen svarar Hälsoteckens hälsocoacher Helena Hjertqvist och Margareta Smedberg på läsarnas frågor kring hälsa och livsstil. Skicka din fråga till: halsotecken@regionostergotland.se

Korsordslösningar publicerar vi här efter sista datum att skicka in.
Här är lösningen till korsordet i nummer 3

Kontakt

Bild på Maria Carlqvist

Maria Carlqvist

Nyhetsredaktör

010-103 76 28

0702-78 86 72

e-post