Region Östergötland

Hälsotecken

Hälsotecken tidning uppslagen

Hälsotecken är Region Östergötlands tidning om hälso- och sjukvård. Den delas ut till alla hushåll i Östergötland.

Hälsoteckens syfte är att öka länsinvånarnas medvetenhet om att det är viktigt med förebyggande hälsovård och egenvård. Tidningen ska också ge kunskap om hälso- och sjukvård.

Hälsotecken trycks i 227 000 exemplar och kommer ut tre gånger per år. Samtidigt publiceras varje nummer här på Region Östergötlands webbplats som pdf-fil.

Läs det senaste numret av Hälsotecken

Hälsotecken finns också inläst på cd. Du kan beställa den på telefonnummer 010-103 76 28. 

Tips och synpunkter

Kontakta halsotecken@regionostergotland.se om du har synpunkter på eller förslag till tidningen.
 

Ställ frågor till Hälsoteckens hälsocoacher!

I varje nummer av tidningen svarar Hälsoteckens hälsocoacher Helena Hjertqvist och Margareta Smedberg på läsarnas frågor kring hälsa och livsstil. Skicka din fråga till: halsotecken@regionostergotland.se

Korsordslösningar publicerar vi här efter sista datum att skicka in.

Lösningen till korsordet i förra tidningen