Region Östergötland

Våga fråga – internationella suicidpreventiva dagen

Bilden visar tre kvinnor på promenad på en väg bland träd i höstfärger.

[2020-09-10]

Varje år tar ungefär 50 personer i Östergötland sitt liv. Självmord har länge betraktats som en fråga för psykiatrin, men för att lyckas i det förebyggande arbetet behöver hela samhället involveras. Region Östergötland uppmärksammar den internationella suicidpreventiva dagen den 10 september med budskapet att Våga fråga.

– Att bara fråga hur någon mår och stanna kvar för att lyssna på svaret är ett viktigt steg, säger Carin Tyrén, regional samordnare för suicidprevention i Region Östergötland.

En viktig del i det förebyggande arbetet är att sprida kunskap om hur vi, var och en, kan göra för att upptäcka och bemöta en person som tänker på självmord.

– Det är inte farligt att tala om självmord och att det inte ökar risken för att någon ska ta sitt liv. Många felaktiga myter lever kvar och att inte fråga eller prata om självmord är en av dem.
I stället kan samtal uppmuntra till att berätta om känslor och det kan vara en lättnad att någon vågar lyssna, säger Carin Tyrén.

Många orsaker
Det kan finnas många orsaker till att en person har tankar eller planer på att avsluta sitt liv. Både psykisk och fysisk sjukdom, men också livskriser, förluster och andra livsomständigheter kan göra att livet känns outhärdligt. Den som tänker på självmord har ofta starka känslor av ensamhet, hopplöshet och vanmakt.

– Förhoppningen med att uppmärksamma den suicidpreventiva dagen är att vi alla som medmänniskor och i våra yrkesroller ska få ökad kunskap om hur vi kan hjälpa en människa som funderar på att avsluta sitt liv och att bara frågan "Hur har du det med livet?" kan rädda liv, säger Carin Tyrén.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Den 10 september klockan 13 till 16 kan alla som vill ta del av ett kostnadsfritt webbsänt seminarium Suicidprevention – en fråga för hela samhället.
Det belyser det livsviktiga mötet med människor som drabbats av en kris och vad olika aktörer kan göra. Arrangörer är Folkhälsomyndigheten, NASP, Mind, SPES samt Suicide Zero