Region Östergötland

Vaccinerbjudande till 18–24-åringar

En sköterska tvättar av en persons arm inför vaccinering.

[2021-07-06]

Turen har nu kommit till den sista gruppen i fas 4, personer som är 18–24 år. I morgon, onsdag, får de erbjudandet om vaccinering i sin digitala brevlåda. Med vanlig post kommer det några dagar senare.

– Det känns fantastiskt att vi nu har kommit så långt att vi kan erbjuda vaccin till alla, från 18 år och uppåt. Även om det har införts lättnader i restriktionerna så är pandemin inte över än, och att vaccinera sig är det bästa sättet att både skydda sig själv och andra. Det är också väldigt glädjande att den sammanlagda vaccinationstäckningen i länet nu är 68 procent för dos ett, och 46 procent för dos två. Det ger hopp om att pandemin kan få ett slut, och att livet så småningom kan återgå till det normala, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande.

Personer i åldern 18–24 år får erbjudandet om vaccination till sin digitala brevlåda i morgon, 7 juli. De som har vanlig post får det några dagar senare. Viktigt att notera är att man måste ha fyllt 18 år för att få erbjudandet.

Flyta så smidigt som möjligt

Jämfört med tidigare grupper så är det nu ett större antal personer som erbjuds vaccin. 30 000 personer ingår i åldersgruppen.

– Vi är medvetna om att det handlar om en stor grupp, men vi är angelägna om att så många som möjligt ska få vaccinet så snart som möjligt. Det finns tider att boka sig på, men om det nu blir svårt att hitta en ledig tid snabbt så är mitt råd att försöka igen lite senare, eller prova på en annan vaccinationscentral. Nya tider fylls på kontinuerligt. Som alltid gäller att främst boka digitalt, och då på våra vaccinationscentraler, säger Jessica Frisk, som ingår i Region Östergötlands särskilda sjukvårdsledning.

Den höga takten – cirka 200 personer tas emot på länets olika vaccinationscentraler varje timme – ställer stora krav på regionen att allt ska vara ordnat för att flyta så smidigt som möjligt.

– En stor hjälp i det arbetet är om den som ska vaccineras inte är på plats för tidigt. Då kan det uppstå köer. Det räcker att vara på plats så att man kan gå till ingången strax före den bokade tiden, säger Jessica Frisk.

Dos två ges parallellt

Vaccinationstäckning i fas 4: 87 procent i åldern 55–59 år har vaccinerat sig eller bokat tid för att göra det, och i åldersgruppen 50–54 år är motsvarande andel 84 procent. För 45–49-åringar är andelen 81 procent, och för 40–44-åringar ligger den på 74 procent. Av 35–39-åringarna har 66 procent vaccinerat sig eller bokat tid, och för 30–34-åringar är andelen hittills 60 procent. Vaccinering med dos två pågår parallellt för andra grupper.

För den som har möjlighet att komma till vaccination med kort varsel har Region Östergötland en reservlista som nås via 1177.se. På så vis kan även överblivna vaccindoser tas till vara. Personer från 18 år, som har möjlighet att komma till någon av vaccinationscentralerna inom 30 minuter, kan anmäla sig till listan. De som anmält sig kontaktas sedan utifrån ålder, där de äldsta går först.

Uppdatering: Tidigare angavs fel siffra för antalet personer som ingår i åldersgruppen 18-24 år. Felet är nu korrigerat.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen