Region Östergötland

Vaccination mot TBE subventioneras

[2021-12-07]

Vaccination mot TBE kommer från nästa år att subventioneras i Östergötland. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden på tisdagen. För barn under 18 år blir grundvaccinationen avgiftsfri.

Bild på en spruta med TBE-vaccin.

Grunden för dagens beslut att subventionera vaccination mot fästingburen encefalit (TBE) är en motion som bifölls av fullmäktige i början av året. TBE-fallen i länet har ökat och syftet med beslutet är att fler ska ta TBE-vaccin och därmed minimera förekomsten av den allvarliga sjukdomen.

Beslutet innebär att grundvaccinationen från och med nästa år blir kostnadsfri för barn upp till 19 års ålder. Grundvaccinationen omfattar tre doser. För vuxna subventioneras grundvaccinationen från 2023, och patientavgiften kommer att vara 200 kronor per dos.

Fler hembesök av BVC

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade också att under nästa år avsätta 4,75 miljoner för att öka tillgängligheten inom barnhälsovården. Satsningen riktar sig till primärvården och ska stimulera till fler hembesök genom att vårdcentralerna får en rörlig ersättning per besök. Avsikten är att öka vårdcentralernas incitament att genomföra hembesök.

– Vården behöver bli mer jämlik och nå alla barn med behov, oavsett var i länet man bor. I det arbetet är fler hembesök ett viktigt verktyg som också skapar en bra kontakt mellan föräldrar, barn och BVC, säger Helena Balthammar, hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande.

Nytt avtal med SOS Alarm

Beslut fattades också om att Region Östergötland tillsammans med Region Jönköpings län tecknar ett nytt gemensamt avtal med SOS Alarm om prioritering och dirigering av ambulansuppdrag. Det nya avtalet träder i kraft 1 januari 2022 och ersätter det nuvarande avtalet.

– Region Östergötland har sedan länge en god samverkan med SOS Alarm och ser fram emot att tillsammans med Region Jönköpings län ytterligare förbättra och effektivisera verksamheten, säger Helena Balthammar.

Mobil psykiatri utvecklas

Vid dagens möte beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden också om inriktning för det fortsatta arbetet med att utveckla den mobila psykiatriska vården i länet. Under året har behoven av en ökad mobil vård inom psykiatrin utretts. Arbetet under 2022 kommer att handla om både akut och planerad mobil psykiatrisk vård. Ett projekt kommer att genomföras i Norrköping och Linköping för att planera, genomföra och utvärdera prehospital psykiatrisk resurs för akuta utryckningar från respektive psykiatrisk klinik. Det handlar om akuta utryckningar via 112 tillsammans med ambulans eller polis och i fall där en patient eller närstående själv kontaktar psykiatrin för akut psykiatrisk bedömning.

– För patienten skulle det innebära en stor skillnad att i en svår och akut livssituation få möta personal med psykiatrisk kompetens hemma eller på annan plats utanför sjukvårdsinrättningar, säger Kerstin Sjöberg (C), hälso- och sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande.

I den västra länsdelen planeras ett motsvarande projekt utifrån den befintliga mobila verksamheten. Genom utvecklad samverkan mellan psykiatri, kommun, primärvård, ambulans och polis ska insatser planeras och samordnas för att möta patientens behov i ett tidigare skede. Syftet är att minska behov av akuta utryckningar.

Arbetet med den planerade mobila psykiatriska vården i länet kommer att bygga vidare på och utveckla arbetssätt som redan idag finns på respektive klinik.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen