Region Östergötland

US på lista över världens bästa sjukhus

[2021-03-04]

Universitetssjukhuset i Linköping rankas som ett av de 200 bästa sjukhusen i världen i en ny sammanställning av tidningen Newsweek. - Vi har goda skäl att vara stolta, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland. Det här visar att vi har en vård i världsklass.

Universitetssjukhuset i Linköping

Tidningen Newsweek har i sin sammanställning rankat de 200 främsta sjukhusen i världen. De 100 främsta är inbördes placerade, medan sjukhusen på plats 101-200 inte har någon inbördes ranking. Och det är bland sjukhusen på plats 101-200 som Universitetssjukhuset i Linköping placerar sig.
- Totalt har man jämfört 2 000 sjukhus i världen och US i Linköping placerar sig bland de bästa tio procenten av dem. Det är förstås mycket glädjande att vi har en vård som står sig så bra ur ett internationellt perspektiv, säger vårddirektör Ninne Borendal Wodlin.

Rankingen bygger på flera olika parametrar som exempelvis excellenta medicinska resultat över tid, framstående personer i professionen, omvårdnad av hög klass och toppmodern medicinsk teknik.

- Vi ligger långt framme inom de flesta av de här områdena, även om just individuellt framstående personer inte är lika viktigt här i Sverige som i exempelvis USA, säger Stefan Franzén. Men vi har goda medicinska resultat över tid och när det gäller medicinteknik har vi ju Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, som är världsledande inom sitt område.

- Vi vet också att vi har en mycket hög kompetens på omvårdnadssidan, säger Ninnie Borendal Wodlin.

Bland de svenska sjukhusen på listan placerar sig Universitetssjukhuset på tredje plats tillsammans med Norrlands universitetssjukhus. Bästa svenska sjukhus är Karolinska Universitetssjukhuset på sjunde plats och Akademiska sjukhuset på 46:e plats.

- Överlag visar sammanställningen att svensk och skandinavisk vård ligger bra till internationellt, säger Stefan Franzén. Det är väldigt roligt.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen