Region Östergötland

Standard för mer tillgängliga hållplatser i kollektivtrafiken tas fram

[2021-10-21]

Skapa en tydlig standard för hur hållplatser ska utformas för att fler personer med funktionsnedsättningar ska kunna resa med kollektivtrafiken. Det är syftet med den tillgänglighetstandard för hållplatser som trafik- och samhällsplaneringsnämnden har beslutat att ta fram.

Bilden visar Michael Cornell.

Det finns i dag ingen nationell standard för hur hållplatser ska utformas eller vilka krav som ska ställas på utformningen för att fler personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna resa med kollektivtrafiken. Funktionshinderrörelsen, de största väghållarna och kommunerna i Östergötland har framfört att det finns ett behov av en gemensam plattform för hur hållplatser på bästa sätt ska utformas för att nå fler målgrupper. En sådan plattform skulle bidra till ökad tydlighet, samordning och tillgänglighet menar de olika parterna. I dag beslutade därför trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland att en regional tillgänglighetsstandard för hållplatser i kollektivtrafiken i länet ska tas fram till sommaren nästa år.

I samverkan med berörda
Ett förslag till tillgänglighetsstandard ska arbetas fram av Östgötatrafiken i dialog med Funktionsrätt Östergötland, länets kommuner och övriga berörda verksamheter i regionen.

– Behoven av tillgängliga hållplatser kan se olika ut för olika grupper med funktionsnedsättningar. Därför är jag glad att vi kan göra det här i samverkan med kommunerna och föreningen Funktionsrätt. Att låta de som är berörda av rätt utformade hållplatser vara med och ta fram en regional standard ger oss större möjligheter att få ett bra resultat i det här arbetet, säger Michael Cornell (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen