Region Östergötland

Skärpta allmänna råd i Östergötland

Bilden visar Krister Björkegren, Carl Fredrik Graf, Britt Åkerlind, Paul Håkansson och Anna Thörn.

[2020-10-29]

Nu skärps de allmänna råden i länet för att minska smittspridningen av covid-19. Det meddelade Region Östergötland vid en pressträff som i dag hölls tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings och Norrköpings kommuner.

Eftersom smittspridningen har ökat kraftigt har Folkhälsomyndigheten i samråd med Smittskydd i Region Östergötland, Västra Götaland och Stockholm beslutat om skärpta lokala allmänna råd (utöver de åtgärder som redan gäller i hela landet) i de tre länen från och med i dag. Med anledning av beslutet höll Region Östergötland också en pressträff tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings och Norrköpings kommuner.

– Smittspridningen är nu av sådan omfattning att vi tillsammans med Folkhälsomyndigheten bedömer att det nu är nödvändigt att tillämpa de här regionala allmänna råden. Det är viktigt att vi är enade och samverkar i Östergötland när vi måste ta tuffa beslut och vi gör det här av omsorg om våra invånare, inledde regiondirektör Krister Björkegren pressträffen.

Spridd smitta
– Vi har under den senaste tiden sett en stadig långsam uppgång i antalet positiva personer som testar sig respektive av det antal patienter som läggs in i slutenvård. De senaste dagarna har det gått lite hastigare uppåt. Våra bilder av den pågående pandemin är väldigt lika i de tre regionerna som nu inför samma skärpta råd, sa smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Hon redogjorde för att smittan är spridd över hela länet och finns inom till exempel vård och omsorg, universitet, offentliga förvaltningar och idrottsföreningar. För att minska de lokala utbrotten uppmanas nu alla i Östergötland att avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, avstå från fritidsaktiviteter som konserter, föreställningar och idrottstävlingar liksom att undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med (se detaljerade skärpta råd i faktaruta).

Gäller från i dag
– Det är naturligtvis alltid tråkigt att begränsa människors möjligheter att röra sig som man är van vid, men jag tror att det är den typen av uppoffring vi behöver göra nu för att sen på längre sikt kunna leva ett bättre liv där smittan inte sprider sig lika snabbt, sa landshövding Carl Fredrik Graf.

Han berättade också att länsstyrelsen i dag har beslutat att publiktaket på 50 personer vid allmänna sammankomster kommer att stå fast i Östergötland.
Beslutet om skärpta allmänna råd gäller från och med i dag, den 29 oktober, till och med den 19 november – men kan förlängas.

Textansvarig: Cecilia Ottosson/Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

Skärpta allmänna råd i Östergötland 
Från och med 29 oktober uppmanas alla som vistas i Östergötland att:

• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

• Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar:
• Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

• Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Källa: Folkhälsomyndigheten