Region Östergötland

Regionen i framkant med ekologiska livsmedel

[2020-11-05]

Region Östergötland ligger i topp med att använda fossilfria drivmedel i kollektivtrafiken och har ökat andelen ekologiska livsmedel rejält, men kan bli bättre på avfallsåtervinning. Det visar årets Öppna jämförelser av miljöarbetet i landets regioner.

Bilden visar grönsaker.

I dag publicerar Sveriges kommuner och regioner (SKR) för sjunde året Öppna jämförelser för miljöarbetet i regionerna. Syftet är att stimulera lärande och verksamhetsutveckling.

– Det är positivt att SKR gör Öppna jämförelser. Det ger oss möjlighet att se styrkor och svagheter liksom att förbättra oss och samverka med andra regioner. Vi har hälsa som vårt huvuduppdrag och då är det självklart att arbeta proaktivt med miljö och klimat, säger regionrådet Agneta Niklasson (MP).

Indikatorerna som används i de Öppna jämförelserna sträcker sig över flera verksamhetsområden. Det handlar om förskrivning av antibiotika, andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, energianvändning i lokaler, ekologiska livsmedel, klimatpåverkan av medicinska gaser och avfallsåtervinning.

"Är stolta"
Region Östergötland har allra bäst resultat när det gäller andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken som ligger på 99 procent (för Östergötland ingår även sjötrafik). Siffrorna i rapporten gäller 2019 och Östgötatrafiken är nu helt fossilfri.

– Det är viktigt för oss att ta ansvar för klimatpåverkande utsläpp och vi är stolta över att vi har uppnått det här resultatet, säger Emma Lewau, chef för hållbarhetsenheten i Region Östergötland.

Region Östergötland ligger också över riket som helhet när det gäller ekologiska livsmedel. Regionen har ökat andelen ekologiska livsmedel från drygt 15 procent år 2009 till nästan 50 procent 2019. I landet som helhet är siffran drygt 44 procent.

– Det finns en livsmedelsstrategi i Östergötland som vi i Region Östergötland förhåller oss till. Vi driver på i den här frågan och det beror delvis på att patientkosten är viktig för oss, den ska vara en hjälp i att patienten ska bli frisk, säger Emma Lewau.

Arbetar aktivt
Region Östergötland har också, precis som övriga landet, minskat antibiotikaförskrivningen. År 2009 skrevs drygt 357 recept per 1 000 invånare. Förra året var motsvarande siffra drygt 276.
Ett område där Region Östergötland har förbättringspotential är avfallsåtervinning, förbättringen är marginell jämfört med 2018. I dag har regionen mycket brännbart avfall, vilket är mycket engångsmaterial som används i vården och som har stor klimatpåverkan.

– Vi vet om att vi har utmaningar inom det här området och vi arbetar aktivt med dem. Vi kommer att förbättra oss genom delmålen för ökad klimathänsyn som finns med i Region Östergötlands klimatfärdplan för åren 2020 till 2025, säger Agneta Niklasson.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29