Region Östergötland

Region Östergötland bäst på preventivt arbete mot tobak

Två händer bryter sönder en cigarett.

[2021-12-29]

Enligt en enkät från Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård är Region Östergötland den region i landet som har kommit längst i sitt förebyggande arbete mot användning av tobak.

Enkäten skickas ut en gång per år av The Global Network for Tobacco Free Health Care Services (GNTH) via Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS), där landets samtliga regioner är medlemmar. I enkäten utvärderar regionerna sitt tobakspreventiva arbete. Det handlar till exempel om hur man arbetar för att uppnå tobaksfria miljöer, i vilken mån tobaksavväjning erbjuds invånarna, och i hur hög grad personalen utbildas om hur tobaken påverkar hälsan.

När poängen från de åtta olika kategorierna i årets enkät ställts samman så får Region Östergötland det högsta sammanlagda värdet.

– Det visar att regionens långsiktiga arbete och förebyggande insatser, som rökfria utomhusmiljöer och avgiftsfri tobaksavvänjning, har burit frukt. Nu gäller det att fortsätta jobba aktivt på det inslagna spåret för att bibehålla de goda resultaten, säger Kerstin Sjöberg (C), hälso- och sjukvårdsnämndens tredje vice ordförande.

Kostnadsfri tobaksavvänjning

2015 påbörjade regionen arbetet med att införa rökfria utomhusmiljöer, och året efter var man först i landet med att införa rökfria miljöer i hela hälso- och sjukvården. Region Östergötland erbjuder också kostnadsfri tobaksavvänjning, något som inte gäller för alla regioner. Regionen har även telefonnummer dit det går att sms:a ordet "FRI" för att få stöd och hjälp med att sluta använda tobak.

– Vi tog ett stort steg framåt 2015. Med tiden har vi skaffat oss en väldigt bred palett av åtgärder som vi arbetar med, och jag tror att det är hemligheten bakom framgången. När det gäller tobaksavvänjning så kan vi erbjuda något för de flesta som vill sluta, säger Linda Karlsson, hälsoprocessledare inom Region Östergötland.

Ansöka om guldmedlemskap

I och med resultatet av enkäten så har Region Östergötland nu nått så långt i sitt arbete att man kvalificerat sig för att söka guldmedlemskap hos The Global Network for Tobacco Free Health Care Services, ett internationellt nätverk som arbetar för en tobaksfri sjukvård.

– Än så länge är Region Östergötland den enda regionen i landet som kommit så långt. Att ansöka är en omfattande process, och vår plan är att göra ansökningen antingen 2022 eller 2023, säger Linda Karlsson.

Ett annat kvitto på att regionen ligger långt fram i det tobakspreventiva arbetet är att Nätverk för tobaksprevention i landets regioner (TPLR) har bestämt att man 2023 ska hålla sin årliga konferens, Luft, i Linköping. Genom konferensen vill TPLR sprida aktuell forskning, och motivera alla som arbetar tobaksförebyggande.

– Minskad rökning är ju en viktig del när det gäller att främja folkhälsan. Och om färre använder tobak så innebär det ju i förlängningen också en bonus för Region Östergötland, säger Linda Karlsson.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen