Region Östergötland

Provtagning utökas till alla över 50 år

[2020-12-01]

Region Östergötland fortsätter att utöka provtagningen för covid-19. Från och med torsdag denna vecka har personer som är 50 år eller äldre med symtom på covid-19 möjlighet att boka tid för provtagning.

Bilden visar en hand som håller ett prov

Region Östergötland har beslutat om en plan för att successivt utöka provtagningen för covid-19 för att kunna möta den stora efterfrågan. Förra veckan blev det möjligt för personer över 65 år att boka. Nu tas nästa steg i upptrappningen och från och med torsdag har personer från 50 år och uppåt, det vill säga födda 1970 eller tidigare, möjlighet att boka tid för PCR-provtagning via en e-tjänst på webbplatsen 1177.se. Fortfarande gäller att den som bokar tid ska ha haft symtom på covid-19 i mer än 48 timmar.


– Provtagningen är oerhört viktig och vi arbetar hårt med att successivt skala upp den. Från och med torsdag kan personer över 50 år boka en tid för provtagning. Vår ambition är att alla östgötar inom en snar framtid ska kunna provta sig för covid-19, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande.


Begränsad tillgång till reagens och provtagningsmaterial i kombination med bristande analyskapacitet har medfört att provtagningen i länet under senhösten har begränsats till att omfatta prioriterade grupper. Dessa begränsningar kvarstår både nationellt och internationellt.


Utökas i omgångar
Utöver patienter på sjukhus, personer i särskilda boenden och hälso- och sjukvårds- och omsorgspersonal har provtagningen de senaste veckorna utökats i omgångar. Även personer som arbetar i samhällsviktiga verksamheter har möjlighet till provtagning i syfte att säkerställa att samhällsviktiga funktioner inte ska behöva stänga.

– Region Östergötland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioritering för provtagning, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Arbetet med att utöka provtagningen fortsätter nu. Fler instrument för analys är beställda och beställningar av material görs fortlöpande. Regionen ser också över möjligheterna att lägga ut provtagning och analys på externa aktörer.

– Vårt mål är att provta alla invånare som har ett behov av att bekräfta eller utesluta covid-19. Det är viktigt att var och en tar ansvar och enbart provtar sig vid luftvägssymtom som har varat i minst 48 timmar.

"Ett av flera verktyg"
Britt Åkerlind ser att sedan de allmänna råden skärptes har invånarna i Östergötland varit framgångsrika i att ta sitt ansvar för att förhindra smittspridningen. Nu syns en platå i smittspridningen och ingen ökning av antalet vårdade patienter sedan två veckor tillbaka.

– Provtagning är ett av flera verktyg för att hantera pandemin. Det viktigaste man kan göra är att fortsätta följa de allmänna rekommendationerna, undvika att träffa andra än dem man bor med och att stanna hemma även vid milda symtom. Ett negativt provsvar innebär inte att man kan ändra det beteendet, säger Britt Åkerlind.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen