Region Östergötland

Prisskillnader ska locka fler till kollektivtrafiken

Bilden visar ett av Östgötatrafikens tåg.

[2021-11-11]

Få fler att åka kollektivt. Det är syftet med de prisändringar som trafik- och samhällsplaneringsnämnden nu gör i kollektivtrafiken.

I dag beslutade trafik- och samhällsplaneringsnämnden att Östgötatrafiken ska införa tidsdifferentierade priser. Det innebär att det kommer att kosta mindre att resa i lågtrafik och kosta mer att resa i högtrafik.

– Vi vill ge resenärerna möjligheter att flytta sitt resande i högtrafik till resande i lågtrafik. På sikt handlar det om att få fler att använda kollektivtrafiken. För de som väljer lågtrafik blir det billigare och för de som väljer högtrafik skapas det mer plats och mindre trängsel, säger Michael Cornell (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Under arbetet med att ta fram ett förslag till tidsdifferentierade priser har målsättningen med införandet bland annat varit att attrahera nya resenärer, skapa mer plats, öka nöjdheten och minska behovet av att sätta in extra fordon.

Bidrar till mål
Förändringen innebär att den genomsnittliga skillnaden i pris mellan resor i högtrafik och lågtrafik blir 10 procent. Till högtrafik räknas vardagar mellan klockan 6.30 och 8.30 liksom mellan klockan 15.00 och 17.00.
Alla biljettyper – enkel-, 24-timmars-, 30-dagars- och 365-dagarsbiljett – kommer att erbjudas för både högtrafik och lågtrafik. Färdtjänstbiljetter och Blippa kommer inte att omfattas av lågtrafikpris. Närtrafik-, skärgårdstrafik- och skolbiljetter påverkas inte av förändringen då samtliga har en egen prismodell.

– Förändringen bidrar till våra mål i det regionala trafikförsörjningsprogrammet om att skapa en attraktivare kollektivtrafik, att få över fler bilister till kollektivtrafiken och att utforma ett prissystem på ett sätt som både ökar resorna och optimerar intäkterna, säger Michael Cornell.

De nya priserna börjar gälla i februari nästa år.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen