Region Östergötland

Personuppgiftsincident anmäld

[2021-06-22]

Region Östergötland län anmälde i början på veckan en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Region Östergötland har fått information från Folkhälsomyndighetens leverantör för egenprovtagning om att ett misstänkt dataintrång har gjorts i databasen som används för att registrera prover som tas för covid-19. Regionen har under en period använt den tjänst vars databas misstänks vara utsatt för ett intrång.

Regionen vet ännu inte om det misstänkta intrånget även omfattar personuppgifter från Östergötland och i så fall i vilken omfattning. Det står dock klart att ingen information har ändrats eller raderats och det finns i dagsläget ingen indikation på att avsikten med intrånget varit annan än att belysa säkerhetsrisker.

Utredning pågår

Utredning av det inträffade pågår och aktuell anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten kan komma att kompletteras. Aktuell leverantör har uppdaterat säkerheten i systemet och därmed förhindrat nya intrång.

Invånare som har frågor kring det inträffade kan vända sig till Region Östergötlands funktion för dataskydd via e-post till dataskyddsombud@regionostergotland.se.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen