Region Östergötland

Ökning av fetma och psykisk ohälsa

[2021-01-05]

Fetma och psykisk ohälsa fortsätter att öka i Region Östergötland. Det visar den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor, som genomförs vartannat år av Folkhälsomyndigheten.

Bilden visar en man som ser ledsen ut och tittar på sin spegelbild i ett fönster.

- Hälsa på lika villkor visar att 60 procent av männen och drygt 40 procent av kvinnorna har övervikt eller fetma i Östergötland. Det är oroande siffror som vi måste ta på allvar, säger Lena Lundgren, hälso-och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Även den psykiska ohälsan har ökat hos både män och kvinnor. Av kvinnorna svarade 42 procent att de led av lättare psykisk ohälsa, vilket är en uppgång från 35 procent från 2016. Av männen var det 28 procent som svarade samma sak, mot 27 procent 2016.

Enkäten visar också att över 70 procent av de tillfrågade anser att de har en god hälsa, vilket är något högre än tidigare. Konsumtionen av alkohol och tobak har sjunkit något, men skillnaderna mellan olika grupper är stora här. Hur stor betydelse den rådande pandemin har för folkhälsan är svårt att säga. Många har arbetat stora delar hemifrån med isolering och inaktivitet som följd, men det syns ännu inte i resultaten.

- Det går inte att dra enkla slutsatser av resultatet, men vi ser ju att ungefär 35 procent inte rör på sig tillräckligt, så skulle vi kunna minska den siffran skulle det vara intressant att se vad som händer med övervikten och den psykiska ohälsan i befolkningen. Allt hänger ihop, och startskottet för en bättre hälsa går ofta via ökad rörelse, säger Lena Lundgren.

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum, nyhetsredaktionen