Region Östergötland

Ökad smittspridning i länet

Bilden visar Jessica Frisk, Britt Åkerlind och Kaisa Karro.

[2020-10-23]

Smittspridningen med covid-19 har ökat kraftigt i Östergötland och även antalet patienter som behöver sjukhusvård för covid-19 ökar. "Nu måste vi alla kraftsamla, ta ansvar och göra vad vi kan för att bromsa smittan", underströk regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro vid en pressträff idag.

Region Östergötland höll på fredagen en pressträff för att ge en lägesuppdatering om covid-19. Detta med anledning av att smittspridningen i länet åter tagit fart.

– Region Östergötland har efter sommaren tagit runt 700 tester per dag och fram till oktober var ungefär en procent positiva, men nu har siffran ökat till tio procent. Det är en kraftig ökning och det är en andra våg av smittspridning som vi ser. Nu måste vi alla kraftsamla, ta ansvar och göra vad vi kan för att bromsa smittan, sade regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S), som inledde pressträffen.

Ökar i alla åldrar

Ökningen ses särskilt åldersgruppen 20–30 år, men smittan finns i breda grupper av den vuxna befolkningen.
– Ökningen är ett av de olika scenarion som vi har planerat utifrån och vården fortsätter att jobba utifrån det. Flera andra regioner har samma läge och vi känner en oro för att smittan nu ökar igen, beskrev smittskyddsläkare Britt Åkerlind.
Igår meddelade regeringen att de särskilda restriktionerna för personer över 70 år tas bort, men de är fortfarande en grupp som behöver vara rädd om sig, betonade Britt Åkerlind:
– Det absolut mest effektiva för att minska spridningen är att alla medborgare hjälps åt att följa rekommendationerna. Det är viktigt att fortsätta stanna hemma om man är sjuk, och varje morgon fundera på om man har lätta symtom eller inte. Man ska också tänka på att hålla fysiskt avstånd på ett par armlängder, tvätta händerna noga och undvika att åka kollektivt om det inte är nödvändigt.

Beskrev riktlinjer

Vid pressträffen beskrev smittskyddsläkaren också vad som gäller för smittspårning och hemkarantän och för barn som blir sjuka.
– Rekommendationen är att så fort ett barn är sjukt ska det stanna hemma. Två dagar efter att symtomen är över kan barnet gå tillbaka till skola eller förskola. Men om det finns någon i samma hushåll som har bekräftad covid-19 ska barnet vara hemma i sju dagar innan det kan gå tillbaka.

Vårddirektör Jessica Frisk berättade hur hälso- och sjukvården rustar sig för att kunna möta en andra våg:
– Sedan sensommaren har vi haft ett mindre inflöde till sjukhusen och kunnat förbereda oss för det vi anade skulle kunna komma. Vi har coronagrupper på regional nivå och på sjukhusen, och har sett över allt från läkemedel, material och skyddsutrustning till lokaler. Vi har beredskap att ta emot ett ökat antal patienter, men var snälla och hjälp oss så att de blir så få som möjligt.

Statistik justeras

Sättet att redovisa statistiken över avlidna i covid-19 på Region Östergötlands webbplats ändras nu för att bli mer rättvisande och stämma överens med Folkhälsomyndighetens och andra regioners sätt att rapportera. Det är antalet personer som har avlidit efter att ha fått diagnosen covid-19 under de senaste 30 dagarna som kommer att visas. Tidigare har redovisningen omfattat alla som fått diagnosen covid-19 från mars och framåt och en del av dessa har avlidit av andra orsaker.

Textansvarig: Maria Carlqvist / Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88

Så hjälper du till att motverka smittspridning

Håll avstånd till andra
Om du håller cirka två meters avstånd till personer du möter så hjälper du till att hindra viruset från att spridas. Det gäller både inomhus och utomhus. Visa hänsyn och ta en extra sväng förbi den du möter.

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld
Även om man själv knappt känner sig förkyld, kan den man smittar bli mycket allvarligt sjuk. Alla som har förkylningssymtom ska därför stanna hemma för att inte smitta andra.

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder
Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk.