Region Östergötland

Nytt nummer av Hälsotecken på tema vikt

Framsida och uppslag i tidningen med en tonåring vid datorn och ett barn som gapar mot en hamburgare

[2022-04-12]

Fetma ligger bakom många vanliga sjukdomstillstånd hos vuxna men också hos unga. Vad gör man om vikten drar iväg hos ett barn? Om det kan du läsa i det nya numret av Hälsotecken på tema vikt. Andra artiklar handlar om benskörhet, migrän och nya sätt att få terapi via datorn.

Barn som växer ökar både på längden och till vikten. Ibland kan längden dra iväg fortare än vikten och det blir en obalans. Ju tidigare den upptäcks desto lättare är den att påverka.

– Det finns mycket man kan göra för att ändra rutiner, och när barnen är små har de ganska lätt att ändra vanor, säger Lina Odin, psykolog på barnhälsoenheten i Region Östergötland.

Hos vuxna är fetma en sjukdom och ofta svår att behandla. I ett reportage intervjuas teamet vid en av landets största enheter för obesitaskirurgi eller fetmakirurgi, som finns vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

– Ofta påverkas livskvaliteten negativt när man har ett högt BMI och obesitas ökar risken för att utveckla en rad sjukdomar och skador, säger överläkaren Ellen Andersson.

Fetmaoperationer är effektiva behandlingar av obesitas hos vuxna med ett BMI på 35 eller mer. Det kräver livsstilsförändringar och finns risk för komplikationer, men för många patienter leder operationen till minskad sjukdomsrisk och att metabola sjukdomar som hunnit utvecklas kan gå tillbaka.

Textansvarig: kommunikationsenheten

Hälsotecken ges ut av Region Östergötland och kommer i brevlådan denna vecka eller nästa om du bor i Östergötland. Tidningen finns också på webben.