Region Östergötland

Nya färdplaner för styrkeområden arbetas fram

Bilden visar en hand som pekar på en skärm.

[2021-05-06]

Region Östergötland har under våren arrangerat workshops för att ta fram färdplaner för styrkeområden i Östergötland. ”Vi har nu tagit ytterligare steg mot färdplaner som stärker en gemensam riktning”, säger Niklas Tideklev, innovationsstrateg i Region Östergötland.

Östergötland har arbetat fram en smart specialiseringsstrategi där fem styrkeområden är definierade. Inom varje styrkeområde, som är Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system, Effektiv logistik, Visualisering och simulering, Miljönytta som affär och Avancerade material, har Östergötland både framgångsrik forskning och framstående företag som sätter regionen i en ledande position både nationellt och internationellt.
Under våren har Region Östergötland arrangerat workshops där man tillsammans med näringsliv, akademi och offentlig sektor arbetat för att ta fram färdplaner som ska visa riktningen för varje styrkeområde. Planerna ska innehålla mål, avgränsningar och prioriteringar fram till 2024.

Ett starkt engagemang
– Det finns ett starkt engagemang att nå en gemensam riktning som alla står bakom. Det är mycket värdefullt för Region Östergötland att jobba på det här sättet tillsammans med alla kompetenta aktörer, säger Niklas Tideklev

Lena Miranda, vd på Linköping Science Park, ser det starka engagemanget från näringslivet som en framgångsfaktor i det fortsatta arbetet.

– Jag är glad att se ett stort engagemang från näringslivet som vill bidra till att skapa goda förutsättningar att utveckla regionens förmågor och spetskunskap för framtidens smarta, säkra och uppkopplade värld. Storleken på vår region främjar samverkan, vilket skapar en oslagbar kombination, säger Lena Miranda.

Det har varit två workshops under våren. Vid det första, som arrangerades i slutet på mars, var det fokus på nuläge och önskat nyläge för respektive styrkeområde.
Utifrån detta togs det fram mål och under workshop nummer två, som arrangerades i slutet av april, diskuterades möjligheter och utmaningar för att nå fram till målen.

– Det har varit väldigt många bra diskussioner, erfarenhetsutbyten och alla som varit med har bidragit med massor av bra inspel, säger Niklas Tideklev.

Färdplaner färdiga i höst
Johan Rydberg, vd Cleantech Östergötland, ser stora fördelar med att dra fram gemensamma färdplaner för att främja utvecklingen inom varje styrkeområde.

– Cleantech Östergötland välkomnar Region Östergötlands färdplansinitiativ, vilket i sig säkerställer att vi ständigt ligger i framkant i utvecklingen av våra styrkeområden. Cleantech Östergötlands uppmaning till Region Östergötland är att fortsätta inkludera och engagera en bred aktörskonstellation i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Johan Rydberg.

I juni väntar ett stormöte där alla styrkeområden samlas för att hitta olika tänkbara synergier och kopplingar. Efter sommaren väntar en tredje och avslutande workshop för att sätta de sista bitarna på plats för en gemensam riktning för varje styrkeområde.

– Arbetet fortskrider och i oktober någon gång hoppas vi ha de här färdplanerna klara, säger Niklas Tideklev.

Textansvarig: Marcus Nyenger, nyhetsredaktionen