Region Östergötland

Ny rapport om sambanden mellan de större städerna i östra Mellansverige

[2020-09-15]

En ny rapport om samarbetet i östra Mellansverige visar att de sju länen fungerar allt mer som en gemensam funktionell marknad för arbete, utbildning och bostäder. Förbindelserna mellan de större så kallade nodstäderna i östra Mellansverige, Stockholm och de regionala stadskärnorna i Stockholms län, har en särskild betydelse för att stärka sambanden.

De sju länen i östra Mellansverige fungerar allt mer som en gemensam, funktionell marknad för arbete, utbildning och bostäder. Förbindelserna mellan de större städerna (här kallade nodstäder) i östra Mellansverige, Stockholm och de regionala stadskärnorna i Stockholms län, har en särskild betydelse för att stärka sambanden. De utvecklas framförallt i de starka pendlingsstråken till och från Stockholm, men också mellan närliggande större städer i dessa stråk. Det visar en ny rapport om ÖMS-samarbetet.

Kartläggning

Rapporten innehåller en kartläggning av nodstädernas planering, och en inledande analys av hur planeringen bidrar till hållbar förtätning och regionförstoring, för såväl invånare som universitet, högskolor och näringsliv.

Rapporten visar att det är viktigt för nodstäderna att utveckla det egna näringslivet och skapa attraktiva lägen för att stärka rollen som regionala tillväxtcentra. Och vidare att en avgörande del i utvecklingsarbetet har varit att bygga i kollektivtrafiknära lägen.

Fortsatt arbete

Region Östergötland arbetar nu vidare med nodstadskommunerna Linköping och Norrköping, och kommunerna i länet för att analysera innehållet i rapporten. På storregional nivå ser Region Östergötland fram emot att tillsammans med de andra regionerna utveckla samverkan kring nodstäderna och deras utveckling.

Länk till nodstadsrapporten

Textansvarig: Nyhetsredaktionen