Region Östergötland

Neonatalavdelningen på Vrinnevisjukhuset invigd

[2020-09-11]

På torsdagseftermiddagen invigdes den nya neonatalavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Lokalerna är helt nybyggda och ingår i framtidsprojektet Vision 2020.

Bilden visar sjuksköterskorna Therese Blomquist och Barbro  Sundberg i ett familjerum.  Bilden visar en kyl för bröstmjölk.

– Här hamnar de allra minsta, "pyttesmå" östgötarna och även deras föräldrar. Det är glädjande att vi nu kan ta emot fler familjer till Vrinnevi och att vi på detta sätt förstärker vården i Östergötland. Här ges också föräldrarna möjlighet att vara mer delaktiga i vården, sa regionrådet Kerstin Sjöberg (C).

300 barn per år

Till neonatalavdelningen kommer nyfödda och för tidigt födda barn som behöver hjälp med livsviktiga funktioner som andning, att få i sig näring och att hålla värme. På Vrinnevisjukhuset handlar det om cirka 300 barn per år.

– Det här är en verksamhet som berör och det är en verksamhet som är jätteviktig för Vrinnevisjukhuset, sa vårddirektör Jessica Frisk. Vi behöver stå starka vad gäller neonatalvård men det är också viktigt för Östergötland att vi tillsammans med Universitetssjukhuset i Linköping har plats för alla de för barn som behöver avancerad sjukvård. Här på kliniken finns många mycket kompetenta medarbetare och jag ser att det här blir en jättebra arbetsplats och ett föredöme.

"Ett stort lyft"

Efter ytterligare tal av Tobias Ekenlie, chef för Barn- och kvinnocentrum och Kerstin Jonsson, projektansvarig för Vision 2020, var det dags att klippa bandet.

– Det är ett stort lyft att vi nu har flyttat till de här ändamålsenliga och moderna lokalerna, berättar Erik Wejryd, t f verksamhetschef vid barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset. Alla familjer får ett eget familjerum för att kunna vara tillsammans med sitt barn, vilket skapar lugn och trygghet för hela familjen. Medarbetarna har en fin arbetsmiljö med gott om utrymme och smart placering i omedelbar närhet till förlossningsavdelningen.

 

Text och bild: Pia Jakobsson, telefon 010-103 70 69

Kort om neonatalavdelningen på Vrinnevisjukhuset

• Här arbetar 40 medarbetare med specialiserad och tekniskt avancerad vård.
• Neonatalavdelningen har åtta vårdplatser med familjerum till alla barn.
• Varje år tar kliniken emot cirka 300 nyfödda barn med familjer.
• Ungefär 10 procent av alla nyförlösta barn behöver hjälp på neonatalavdelningen.

Vision 2020

• Är namnet på det stora projektet för om- och nybyggnationen av Vrinnevisjukhuset som sträcker sig mellan åren 2014 och 2024.
• Sjukhuset byggs till med 40 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär sex fotbollsplaner.
• Hittills är följande färdigt i projektet: akutvårds- och intensivvårdsavdelning, neonatal- och förlossningsavdelning, dagkirurgi, endoskopi, ögonoperation, akut-, hjärt-, infektions- och urologisk mottagning, ambulanshall, huvudentré, självdialysenhet, steriltekniska lokaler samt konferens- och utbildningslokaler.