Region Östergötland

Med sikte på jämställdhet

[2021-03-08]

I dag, 8 mars, är det internationella kvinnodagen. Vi passade på att prata med Region Östergötlands jämställdhetsstrateg Frida Fagerström om hur regionen arbetar med jämställdhetsfrågor.

Bilden visar Frida Fagerström.

– Alla inom Region Östergötland har ett ansvar att jobba med jämställdhet varje dag. Det handlar om ett ansvar som arbetsgivare, vårdgivare och utifrån vårt regionala uppdrag där vi jobbar med allt från ett jämställt bemötande inom vården till främjandet av kvinnligt företagande i regionen, säger Frida Fagerström.

Hur ser arbetet ut gällande de här frågorna?
– Genom Hållbarhetsenheten, som bildades i höstas, och med mig som jämställdhetsstrateg samordnas frågorna ur ett strategiskt perspektiv. Vi arbetar utifrån de tre olika hållbarhetsaspekterna, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, och har Agenda 2030 som en grund där mål fem gör tydligt att
jämställdhet är en förutsättning för en hållbar utveckling.
– En annan grund för vårt arbete med jämställdhet är CEMR- deklarationen som regionen undertecknade 2015. Deklarationen är ett verktyg för att integrera
jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Hur vill regionen vara som arbetsgivare när det kommer till jämställdhet?
– Regionen arbetar med likabehandling för att skapa en inkluderande arbetsplats fri från diskriminering där jämställdhet finns med som en del. Riktade medel satsas till exempel för att få till mer jämställda löner. I Finansplanen för 2020-2022 finns det beslutat att 18 miljoner kronor per år ska gå till att jämna ut skillnaderna.

Varför är internationella kvinnodagen viktig, tycker du?
– Den är viktig för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation. Jag tror att vi behöver speciella dagar eller insatser för att sätta ljuset på frågan. I år är det 100 år sedan som det blev verklighet att både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. På så sätt är det en speciell kvinnodag. Sen handlar inte jämställdhetsarbete om att göra något enbart på internationella kvinnodagen. Arbetet för en jämställd värld, ett jämställt Sverige och ett jämställt Region Östergötland måste fortgå alla andra dagar på året också. Överallt och på alla nivåer, säger Frida Fagerström.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen