Region Östergötland

Lokala allmänna råd i Östergötland förlängs

[2020-11-19]

Folkhälsomyndigheten har idag, efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Östergötland, beslutat att förlänga de lokala allmänna råden i Östergötland till den 13 december. Samma sak gäller i Stockholms län och Västra Götalands län.

Bilden visar Regiondirektör Krister Björkegren, smittskyddsläkare Britt Åkerlind och landshövding Carl Fredrik Graf.

Efter dialog med smittskyddsläkarna i de tre regionerna bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av skärpta lokala allmänna råd. Folkhälsomyndigheten har därför fattat beslut om att förlänga de lokala allmänna råden som gällt sedan den 29 oktober.

– Det är ett väntat och nödvändigt beslut med tanke på den rådande situationen. Pandemin ser ännu inte ut att avmattas, i vare sig Östergötland, övriga Sverige, Europa eller resten av världen. Fortsätter utvecklingen åt fel håll kommer det förutom ett stort mänskligt lidande att innebära en fortsatt stor belastning på samhället, säger regiondirektör Krister Björkegren.

– Belastningen på hälso- och sjukvården ökar och vi vet att nya restriktioner och skärpta allmänna råd slår hårt mot redan utsatta företag. Alla måste ta ansvar och följa restriktionerna. Tänk till en extra gång och håll avstånd. Det betyder mycket för att begränsa smittspridningen och för att avlasta hälso- och sjukvården. Faran är inte över och det finns inte längre några giltiga undanflykter för någon av oss, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

De lokala allmänna råden
Alla som vistas i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län uppmanas att:

• Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88