Region Östergötland

Fleromättade syror kan påverka jonkanaler

[2020-06-09]

Johan Larssons avhandling inom neurobiologi fördjupar kunskapen om effekter av fleromättade fettsyror och besläktade ämnen på KV7-kanaler. Kunskapen om hur dessa ämnen påverkar jonkanaler tros kunna bidra till utvecklingen av framtida läkemedel för behandling av hjärtarytmi och epilepsi.

Bilden visar Johan Larsson som tittar i ett mikroskop i ett labb.

Elektrisk signalering är viktig för avancerade organismer. Den möjliggör till exempel snabb signalering över långa avstånd som i våra nerver. Den elektriska signaleringen styrs av proteiner som reglerar genomsläppligheten för joner genom cellmembranet. En typ av proteiner som styr denna genomsläpplighet kallas spänningskänsliga jonkanaler.

– Det finns flera familjer av spänningskänsliga kaliumjonkanaler, och vi fokuserar på den sjunde familjen (KV7). KV7-kanaler kopplas till flera former av sjukdom, så som rytmrubbningar i hjärtat och epilepsi. Dessa sjukdomar kan orsakas av mutationer i de gener som kodar för kanalerna, säger Johan Larsson.

Möjliga mål för läkemedelsbehandling
I sin avhandling har Johan Larsson studerat olika aspekter av hur fleromättade fettsyror och närbesläktade ämnen öppnar Kv7-kanaler. KV7-kanalerna är intressanta att studera då de har visat sig vara möjliga mål för läkemedelsbehandling. Ämnen som kan öppna KV7-kanaler kan kanske användas som framtida läkemedel mot arytmier i hjärtat eller epilepsi.

– Kanaler med sjukdomskopplade mutationer kan aktiveras med ett fettsyrabesläktat ämne, oavsett var i kanalen mutationerna sitter. Detta talar för att fettsyrabesläktade ämnen kan öppna KV7-kanaler med olika former av funktionsfel, säger Johan Larsson.

Protein ändrar fettsyraeffekt
Avhandlingen förklarar hur ett protein som reglerar KV7-kanaler ändrar fettsyraeffekten, en viktig kunskap då KV7-kanalers funktion påverkas av reglerande proteiner i flera typer av vävnader.

Andra resultat i avhandlingen visar att en grupp kroppsegna fettsyrabesläktade ämnen, endocannabinoider, kan kombineras med ett tidigare använt läkemedel mot epilepsi för god effekt på KV7-kanaler som normalt återfinns i nervsystemet. Kombinationsbehandlingen minimerar samtidigt oönskade effekter på KV7-kanaler som återfinns i andra delar av kroppen.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

Avhandlingen " Molecular mechanisms of modulation of KV7 channels by polyunsaturated fatty acids and their analogues" lades fram av Johan Larsson den 5 juni 2020 vid BKV, Linköpings universitet.