Region Östergötland

Färdplaner för styrkeområden klara: ”Skapar gemensam riktning”

[2021-11-09]

Region Östergötland har tillsammans med näringsliv, akademi och offentlig sektor tagit fram färdplaner för styrkeområden i Östergötland fram till år 2024. "Färdplanerna skapar en gemensam riktning som möjliggör tydliga prioriteringar och insatser till nytta för regionens näringsliv och konkurrenskraft", säger Richard Widén, regionutvecklingsdirektör.

Östergötland har arbetat fram en smart specialiseringsstrategi där fem styrkeområden är definierade. Inom varje styrkeområde, som är Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system, Effektiv logistik, Visualisering, simulering och bildanalys, Miljönytta som affär och Avancerade material, har Östergötland både framgångsrik forskning och framstående företag som sätter regionen i en ledande position både nationellt och internationellt.

Under året har Region Östergötland tillsammans med näringsliv, främjarsystem, akademi och offentlig sektor arbetat för att ta fram färdplaner som ska visa riktningen för varje styrkeområde och peka ut de insatser som ska göras åren 2021-2024.
Nu är planerna klara och kommer bland annat att presenteras under East Sweden Innovation Week, vecka 45. Niklas Tideklev, innovationsstrateg på Region Östergötland har hållit ihop processen.

– Jag slås av vilket engagemang och vilken kraft som har funnits i processen att fram färdplanerna. Det är ett tecken på den fantastiska samverkansanda som finns här i Östergötland, säger Niklas.

Östergötlands styrkeområden bidrar till att möta såväl lokala och regionala som nationella och globala samhällsutmaningar. Det handlar om allt från grön till digital omställning.

En gemensam och förankrad riktning möjliggör mer underbyggda satsningar, initiativ och utvecklingsprojekt som stärker regionens näringsliv och konkurrenskraft, menar Niklas Tideklev. Sådana satsningar skapar synergier för flera sektorer och kan leda till fler kunskapsintensiva och högteknologiska företag inom respektive styrkeområde i framtiden.

– Med färdplanerna står vi väl rustade för att utveckla Östergötland vidare. Jag ser fram emot att se alla dessa insatser realiserade, säger Richard Widén.

Här finns länkar till färdplanerna:
Avancerade material
Miljönytta som affär
Effektiv logistik
Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system
Visualisering, simulering och bildanalys

Textansvarig: nyhetsredaktionen