Region Östergötland

Digitalt stöd för personer med kognitiv funktionsnedsättning

[2021-09-06]

Med en digital kalender (RemindMe) upplevde personer med kognitiv funktionsnedsättning att de kunde utföra viktiga aktiviteter i vardagen och kände större tillfredställelse med utförandet. Påminnelser med ljudsignaler gav en känsla av trygghet och säkerhet. Det visar Maria Andreassens avhandling i arbetsterapi.

En person står framför ett ställ med häften. Personen ler.

En neurologisk sjukdom eller skada kan leda till nedsatt kognitiv förmåga, och svårighet med tidshantering, planering och strukturering av vardagens aktiviteter. Arbetsterapeutiska insatser syftar till en mera självständig vardag, och ofta används kompenserade hjälpmedel eller strategier som stöd att utföra vardagens aktiviteter.

Arbetsterapeuten Maria Andreassen undersöker i sin avhandling olika perspektiv av en intervention med en digital kalender med aktiva påminnelser, RemindMe, vid rehabilitering för personer med kognitiv funktionsnedsättning i olika åldrar.

– En fördel som deltagarna beskrev med ett digitalt stöd med aktiva påminnelser, var att stödet signalerar och talar om när det är dags att göra något. RemindMe användes bland annat för att ta mediciner, att träna eller för att träffa familj och vänner, säger Maria Andreassen.

Ökad förmåga och tillfredställelse

Resultaten från mätningar av utförandet av aktiviteter i vardagen visade att patienterna i interventionsgruppen ökade sin förmåga att utföra aktiviteter och sin tillfredsställelse med aktivitetsutförandet i jämförelse med kontrollgruppen. Interventionsgruppen ökade också sin självständighet vad gällde kommunikation och sociala och intellektuella förmågor.

– Två år efter rehabiliteringsperioden beskrev deltagarna att de använde aktiva påminnelser och digitala kalendrar. Deltagarna beskrev att påminnelser med ljudsignaler kan ge en känsla av trygghet och säkerhet. Men de använde också papperskalendrar eller strategier som att hitta vanor och rutiner eller objekt som stödjer aktivitetsutförandet i vardagen. De använde dem för att skapa sig en ny vardag med en känsla av trygghet och säkerhet, säger Maria Andreassen.
Detta visar på vikten av att individanpassa valet av ett påminnelsestöd och att stödet kan vara låg- eller högteknologiskt.

– Resultatet visar att det behövs stöd i att lära sig ett digitalt stöd. Vi ser också att det behövs stöd i användningen i vardagen för att få bäst nytta, samt att stödet ges under en längre period, säger Maria Andreassen.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen

Om disputation:

Maria Andreassen disputerar den 9 september vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet.

Om avhandlingen:

Digital Support for People with Cognitive Impairment – an Intervention to Increase Occupational Performance and Independence"