Region Östergötland

Digital skola för personer med kranskärlssjukdom

Bilden visar sjuksköterskorna Beata Netland och Jennie Bergman som sitter intill en datorskärm.

[2021-12-13]

Kunskap om sin sjukdom och information kring att förändra sina levnadsvanor. Det kan patienter med kranskärlssjukdomar nu få i en digital hjärtskola på Lasarettet i Motala.

– Det känns väldigt kul att vi har startat. Det har funnits ett behov av det här länge, säger Jennie Bergman, sjuksköterska på hjärtmottagningen vid medicinska specialistkliniken på Lasarettet i Motala.

Patienter med kranskärlssjukdomar, till exempel hjärtinfarkt, som varit inlagda på sjukhuset har tidigare erbjudits en fysisk hjärtskola under två heldagar som en del i den förebyggande eftervården.

– För många kan det vara svårt att komma hit två dagar. Nu kan de i stället sitta hemma och gå igenom programmet när det passar dem. De har tillgång till det ett år så de behöver inte göra det direkt, säger Beata Netland, sjuksköterska på hjärtmottagningen.

En annan fördel med den digitala hjärtskolan är att även patienternas närstående kan ta del av den.

Förändra levnadsvanor
Hjärtskolan är ett stödprogram i den nationella Stöd- och behandlingsplattformen på 1177.se.

– Lasarettet i Motala är först i Region Östergötland med att använda programmet. Vi har utbildat sjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister och kurator i det, berättar Sanja Halenius, utvecklingsansvarig i Närsjukvården i västra Östergötland.

Hjärtskolan är indelad i olika avsnitt som innehåller både texter och filmer. Här ges information om bland annat kranskärlssjukdom, riskfaktorer och läkemedel. Här finns också ett avsnitt om känslomässiga reaktioner, råd om levnadsvanor och ett självskattningsformulär kopplat till alkoholvanor.

– Målet är att patienterna ska vara delaktiga och förändra sina levnadsvanor. Det finns mycket man kan göra själv för att minska risken för sjukdom genom smarta val kring kost, motion, alkoholkonsumtion och tobak, säger Jennie Bergman.

Skriva meddelanden
Patienterna kan även skriva meddelanden till sin behandlare i programmet.

– Vi svarar och om det är mer specifika frågor som till exempel rör kost kontaktar vi dietist och om det rör träning fysioterapeut. När patienterna är här på uppföljningsbesök frågar vi hur det går med programmet, säger Beata Netland.

Det är sjuksköterskorna på hjärtmottagningen som vid patientens första besök där skriver in den som vill i hjärtskolan. För att delta krävs dator, internetuppkoppling och bank-id för att logga in på 1177.se.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen