Region Östergötland

Dags för 60-64-åringar att vaccinera sig

[2021-04-16]

Region Östergötland släpper nu på nästa grupp för vaccinering. Nu erbjuds även personer i åldern 60-64 år att boka tid för vaccination. Brevet med erbjudandet går ut via digitala brevlådor under fredagen och med vanlig post de närmaste dagarna.

Bilden visar en sjuksköterska som vaccinerar en man.

Just nu är tillgången på vaccin god i Östergötland och vaccinationerna rullar på i bra takt. Hittills har alla invånare över 65 år fått brev och möjlighet att boka tid, och nu får även personer i åldern 60-64 år (födda 1957-1961) erbjudande om vaccination.

– Det innebär att Region Östergötland nu går in i fas 3 i vaccinationsarbetet, vilket är väldigt glädjande, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland.

Samtidigt fortsätter vaccinationerna i fas 2. Vaccineringen av brukare inom LSS kommer att återupptas inom kort, detsamma gäller vaccineringarna av prioriterad personal i vård och omsorg.

– Vi vaccinerar parallellt i faserna just nu, utifrån Folkhälsomyndighetens nationella prioriteringsordning och tillgången på olika vaccin, säger Rickard Lundin i den särskilda sjukvårdsledningen. Att vi kan gå in och erbjuda ytterligare en åldersgrupp vaccin, medan vi fortfarande vaccinerar i fas 2, beror på att vi just nu har god tillgång på vaccin.

Brev närmaste dagarna
Alla invånare i åldern 60-64 år får de närmaste dagarna brev med erbjudande om vaccination och instruktioner för hur man bokar tid. De som har digital brevlåda via Min myndighetspost, E-boks, Kivra eller Digimail får brevet den vägen, övriga får det med vanlig post. Om man har digital brevlåda får man enbart brevet där.
När man får brevet kan man gå in och boka tid för vaccination, instruktioner för hur man gör står i brevet. Enklast att hitta tid är det på länets vaccinationscentraler i Linköping, Norrköping, Motala, Finspång och Mjölby.

– Vi vill gärna att man i möjligaste mån försöker boka vaccinationstid digitalt, säger Rickard Lundin. De stora vaccinationscentralerna har större kapacitet än vårdcentralerna, så man kan med fördel boka sin tid där.

– Just nu finns det gott om tider för vaccination, men tillgången på tider kan variera. Om man inte hittar en tid kan man försöka igen nästa dag. Det kommer upp nya tider hela tiden.

Textansvarig: Anchi Alm, nyhetsredaktionen