Region Östergötland

Samlad digital utbudskatalog med kultur för barn och unga lanseras

[2021-11-15]

Nu lanseras den nya digitala regionala utbudskatalogen "Barnkultur Öst". Här samlas olika kulturaktiviteter som erbjuds för barn och unga i Östergötland via exempelvis förskola, skola, bibliotek och fritidsgårdar – samtidigt som den synliggör en rad olika kulturskapare.

Bild på två personer, en kvinna och en man, med ukulele och gitarr.

Det har länge funnits ett behov av ett gemensamt skyltfönster som visar ett brett kulturutbud för barn och unga i Östergötland. I en ny digital utbudskatalog finns nu samlat föreställningar, konserter, skapande projekt, workshops, författarbesök samt historiska platsbesök att ta del av för att öka möjligheten och inspirationen till att fler barn i länet får uppleva professionell kultur.

Över 200 kulturaktiviteter finns med när katalogen öppnar och tanken är att utbudet ska kunna nå ut till alla förskolor, skolor, bibliotek och fritidsgårdar i hela Östergötland.

I linje med kulturplanen

– Detta ligger i linje med Regions Östergötlands kulturplan, där det är högt prioriterat att göra kulturen mer lättillgänglig, så att fler barn och unga nås av länets rika kulturliv, säger Eva Andersson (S), regionutvecklingsnämndens ordförande.

Region Östergötland vill genom satsningen bidra till att fler barn och unga får möta olika kulturformer. Det blir därmed ett sätt att uppfylla FN:s barnkonvention där det står att "Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations- och fritidsverksamhet." Sedan januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Även skolans läroplan LGR11 talar om att eleven ska kunna använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

Vill lyfta kulturaktörerna

Samtidigt bidrar satsningen till ökade arbetsmöjligheter för kulturaktörer inom och utanför länet.

– Med tanke på att denna grupp har påverkats hårt av pandemin är det positivt att arbetsmöjligheterna kan förbättras, genom att synliggöra kulturskaparnas verksamhet ännu mer, säger Eva Andersson.

Region Östergötland och alla utvecklare och främjare inom de olika konstformerna har samlats kring arbetsprocessen, som vilat på ett samverkansbeslut mellan Region Östergötland och länets kommuner. Dans i Öst, Film i Öst, Hemslöjden Östergötland, Länskonstkonsulenten, Regionbibliotek Östergötland, Riksteatern Östergötland, Kulturarv Östergötland och Region Östergötlands kulturenhet är de verksamheter som samverkat för att skapa plattformen.

Barnkultur Öst drivs av Riksteatern Östergötland på uppdrag av Region Östergötland.

Läs mer på: www.barnkulturost.se

Textansvarig: Nyhetsredaktionen