Region Östergötland

Postoperativ komplikation (CCL 2020-327)

Diarienummer: CCL 2020-327

[2021-01-29]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

En patient genomgick ett planerat ingrepp. Senare samma kväll på vårdavdelningen återfanns patienten i grav chock. Efter hjärtlungräddning och akut reoperation på grund av stor blödning vårdades patienten under en längre tid på intensivvårdsavdelning. Det är ännu oklart om och till vilken grad patienten fått bestående men.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38