Region Östergötland

Fördröjd diagnos av fotledsfraktur (NSÖ CL 2020-183)

Diarienummer: NSÖ CL 2020-183

[2021-02-05]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient som inkommer efter arbetsplatsolycka i december 2019, som traumalarm där bl a lårbensfraktur samt knäfraktur konstateras. Patienten överförs så småningom, efter operation, till rehabiliteringsenhet. Klagar över värk och i juli 2020 röntgas även fotled där operationskrävande malleolfraktur och syndesmosskada föreligger. Således har diagnosen av denna skada fördröjts ca 7 månader. Internutredning samt handlingsplan har upprättats.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-1030000