Landstinget i Östergötland

Livsmedel och livsmedelsstrategi

Sallader
På sjukhusen och på de skolor som Region Östergötland är huvudman för serveras många portioner mat varje dag.

Vid regionens sjukhus tillagas och serveras totalt ca 1900 portioner lunch/ middag per dag. Lunnevads folkhögskola och Vretagymnasiet har egna skolkök där de tillagar måltiderna för skolorna. Vid regionens skolor tillagas och serveras totalt ca 552 portioner lunch /middag per dag. Därutöver tillkommer frukost, mellanmål och middag.

Varje portion mat kräver mycket resurser från råvara till färdig måltid och dessutom slängs mycket mat i soporna. Livsmedelsproduktion påverkar också miljön i form av övergödning och spridning av kemiska bekämpningsmedel.
För att minska miljöbelastningen och bidra till en giftfri miljö vill Region Östergötland öka andelen ekologiska livsmedel från dagens 36 procent till minst 50 procent år 2018 och till minst 50 procent år 2019. Redan nu är till exempel mjölk, bananer och i stort sett allt kaffe i Region Östergötland ekologiska.

En viktig uppgift för Region Östergötland är också att arbeta för att minska mängden mat som slängs. Den mat som kastas på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och på Universitetssjukhuset i Linköping återvinns till biogas.

Östergötlands livsmedelsstrategi

Region Östergötland ställer sig bakom Regional livsmedelsstrategi Östergötland som är ett viktigt steg för att skapa ett livskraftigt Östergötland.
Ett av målen är ”I Östergötland serveras Sveriges bästa offentliga måltider på svenska och lokala råvaror”. Vreta Kluster har fått uppdraget att koordinera arbetet för den regionala livsmedelsstrategin.

 

Kontakt

Bild på Karin Ramstedt

Karin Ramstedt

Miljöstrateg

010-10 304 06

e-post