Region Östergötland Buss i eklandskap

Miljö

Region Östergötlands vision är att vara en drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet. Miljöarbetet är en viktig pusselbit i att bygga ett hållbart Östergötland och en hållbar och robust hälso- och sjukvård.

Frisk luft, rent vatten, stabilt klimat och säkrad tillgång till livsmedel och andra naturresurser är själva grunden för vår överlevnad och vårt välmående.

Hälso- och sjukvården tar mycket resurser i anspråk, vilket ger oss ett stort ansvar och samtidigt stora möjligheter att påverka utvecklingen. Fokus i miljöarbetet är en klimat- och resurssmart verksamhet samt att skydda människor och miljön från miljö- och hälsofarliga ämnen. För att lösa dessa utmaningar krävs ett systematiskt förbättringsarbete med helhetssyn och samverkan, både internt och externt.

Många steg i rätt riktning har tagits de senaste åren, se resultatet i Region Östergötlands miljöbokslut. Region Östergötland har en klimatfärdplan som visar vägen framåt i arbetet med att ytterligare bekämpa klimatförändringarna. Målet är att komma så nära noll för de direkta klimatpåverkande utsläppen som möjligt, samtidigt som vi tar viktiga steg framåt även för de indirekta utsläppen.

Kontakt

Bild på Emma Lewau

Emma Lewau

Verksamhetschef hållbarhetsenheten

010-103 35 38

e-post