Landstinget i Östergötland Ledmärke på Östgötaleden

Miljö

Region Östergötlands verksamheter påverkar miljön och klimatet på många sätt.

Alla människor behöver ren luft, rent vatten och ren mark för att kunna leva och behålla en bra hälsa. Region Östergötlands huvuduppdrag är att förebygga ohälsa och sjukdom. Därför har Region Östergötland också ett stort ansvar för att bidra till en hållbar utveckling i hela länet och för att den egna verksamheten ska göras klimatneutral och giftfri, så att nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö.

För att skapa en klimatneutral verksamhet arbetar Region Östergötland för att minimera utsläpp som påverkar klimatet och för att kompensera för de utsläpp som ändå måste ske.

Region Östergötland driver ett aktivt miljöarbete och vad som är viktigast i det arbetet bestäms av regionfullmäktige som har beslutat om mål för Region Östergötlands miljöarbete 2016-2018. Miljöarbetet sker inom flera områden och särskilt viktiga är produkter och avfall, energi, kemikalier, livsmedel, läkemedel och transporter.

Kontakt

Bild på Karin Ramstedt

Karin Ramstedt

Miljöstrateg

010-10 304 06

e-post