Region Östergötland

Kostnader

Bilden visar vårdpersonal som samtalar

Region Östergötland har drygt 14 000 medarbetare och ungefär hälften av regionens kostnader är därmed kostnader för personal

Det handlar främst om löner, men till exempel också om arbetsgivaravgifter och kostnader för rekrytering och utbildning. En annan stor del av de totala kostnaderna är driftskostnader. Dit räknas bland annat den vård som Region Östergötland köper av andra landsting och regioner, material, IT, service av utrustning och tekniska hjälpmedel.

Nio procent av regionens kostnader är för läkemedel. Finansiella kostnader innebär del av kostnaden för medarbetarnas framtida pensioner. 

Kostnadsfördelning under 2021

Kostnad Andel i procent
Löner 32%
Arbetsgivaravgifter 11%
Övriga personalkostnader 7%
Läkemedelskostnader totalt 9%
Övriga driftkostnader 34%
Avskrivningar 5%
Finansiella kostnader   2%

Kontakt

Bild på Josefin Bjäresten

Josefin Bjäresten

Ekonomidirektör

010-103 39 67

0702-69 12 96

e-post