Region Östergötland

Intäkter

Den största delen av Region Östergötlands intäkter kommer från den skatt som invånarna i Östergötland betalar och bidrag från staten.

Regionskatten är 11,55 procent år 2022. Det innebär att 11,55 kronor av varje hundralapp som en invånare i Östergötland tjänar används till Region Östergötlands verksamhet. Varje invånare i länet betalar i snitt cirka 25 000 kronor per år i skatt till Region Östergötland.

De vårdintäkter som Region Östergötland får kommer från den sjukvård som säljs till andra regioner, främst till Kalmar och Jönköping.

En procent av regionens intäkter kommer från patientavgifter för hälso- och sjukvård. Finansiella intäkter är avkastning på placerade pengar.

Övriga intäkter är sålda varor, till exempel laboratorieprover, och tjänster, till exempel när någon föreläser eller är konsult åt en annan region.

Region Östergötlands intäkter 2021

Intäkter

Andel i procent
Regionskatt och generella statsbidrag       74%
Övriga statsbidrag 11 %
Vårdintäkter 6%
Patientintäkter 1%
Vårdintäkter och patientintäkter tandvård 1%
Övriga intäkter 4%
Finansiella intäkter 3%

Kontakt

Bild på Josefin Bjäresten

Josefin Bjäresten

Ekonomidirektör

010-103 39 67

0702-69 12 96

e-post