Landstinget i Östergötland Lågenergilampa

Energismarta lösningar

Region Östergötland använder en stor mängd energi i form av el, värme och kyla och arbetar aktivt för att minska den påverkan på klimatet som det innebär. Vid om- och nybyggnationen i Vision 2020 läggs stor vikt vid att välja energieffektiva lösningar.

För att skapa ett sjukhus med så låga energikostnader och så låg miljöpåverkan som möjligt har ett högt mål för energianvändningen satts. Det innebär att energianvändningen totalt i de om- och tillbyggda delarna liksom i de delar av sjukhuset som inte ska byggas om kommer att minska med cirka 15 procent.

Det görs möjligt genom flera olika energismarta lösningar. Ventilationssystem kommer till exempel att rustas upp och bytas ut, vilket leder till lägre behov av både el och värme. För att förbättra inomhusklimatet på sjukhuset ska alla ventilationsaggregat få kyla, vilket betyder luften som kommer in i rummen kyls. I dag finns detta bara på en del avdelningar, till exempel på röntgenavdelningen. En stor del av belysningen får närvarostyrning, det vill säga att lyset släcks när ingen är i rummet.

Mycket välisolerade hus

Ett annat exempel på energismart lösning är modernisering av hissar som leder till minskad elanvändning. De nybyggda delarna av sjukhuset kommer att bli mycket välisolerade. Med täta och välisolerade hus kommer värmen som bildas inomhus, av personal och utrustning, att stanna kvar och medverka till att mängden köpt värme kan minskas.

För att nå energimålet samverkar representanter från områdena fastighet, IT, medicinsk teknik och vårdverksamheten i allt energiarbete som görs inom Vision 2020.

Kontakt

Bild på Kerstin Jonsson

Kerstin Jonsson

Chefläkare

010-104 33 31

e-post

Bild på Lage Johansson

Lage Johansson

Projektchef bygg

010-103 82 42

e-post