Vision 2020 - nya Vrinnevisjukhuset

 Om Vision 2020

Vision 2020 är namnet på det stora projekt som ska leda till det nya Vrinnevisjukhuset – ett modernt akutsjukhus med fokus på hög patientsäkerhet, god samverkan och högklassig utbildning.

Sjukhuset ska få nya lokaler som motsvarar framtidens krav på vårdkvalitet, säkerhet och miljö.