Framtidens universitetssjukhus

 Om Framtidens US

Framtidens US är samlingsnamnet för de omfattande om-och nybyggnationer som sker på Universitetssjukhuset i Linköping fram till år 2021.

Med ett samlat grepp om sjukhusets utveckling bygger vi för en vård i förändring. Målet är hållbarhet för såväl patienter och medarbetare som för ekonomi och miljö.

  • Arbeten utmed Hälsovägen vid US i Linköping

    Mellan den 9 och 23 oktober pågår arbeten med att gjuta betongfundament för pelare till den gångbro som ska monteras över Hälsovägen vid Universitetssjukhuset i Linköping. Arbetena sker utanför ingång 13. En del av körbanan närmast huvudblocket kommer att påverkas. Flaggvakter kommer att finnas på platsen för att leda trafiken.

    2 oktober 2017