Landstinget i Östergötland Bild på byggarbetare

Bygga för framtidens vård

Under de kommande åren satsar Region Östergötland miljardbelopp i förbättrade och nya lokaler för framtidens hälso- och sjukvård. Viktiga delar är patientsäkerhet, flexibla lokaler och höga miljökrav.

Inom Region Östergötland pågår flera omfattande byggprojekt. Våra två största sjukhus - Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping - håller på att omvandlas och Lasarettet i Motala har precis genomgått en omfattande renovering. I Vadstena pågår ett stort byggprojekt, där den Rättspsykiatriska regionkliniken ska få nya lokaler som motsvarar framtidens krav på vårdkvalitet, säkerhet och miljö. I Finspång sker en satsning på Finspångs vårdcentrum - en ny byggnad för hälso- och sjukvård som ska stå klar 2020. 

Lokaler anpassas efter vårdens behov

På sjukhuset bygger vi nytt för att vården ska kunna arbeta på bästa sätt - i dag och i framtiden. Därför byggs det med beredskap för förändringar i arbetssätt, rutiner och vårdbehov.

Flexibla lokaler underlättar i framtiden

Det handlar till exempel om att skapa vårdrum som ser likadana ut överallt. Det för att lätt kunna flytta verksamheter utan krav på ombyggnad i framtiden, för att underlätta för samverkan mellan yrkeskategorier och verksamheter och för att skapa en säkrare miljö för både patienter och medarbetare.

Enkelrum blir standard och ger bättre skydd för patienten

Två- eller flerbäddsrum byggs om till enkelrum för att minska risken för smitta och för att öka patienternas integritet. Lokalerna anpassas även för att förbättra möjligheterna för forskning och utbildning.

 

Kontakt

Bild på Ditte Pehrsson-Lindell

Ditte Pehrsson-Lindell

Vårddirektör Universitetssjukhuset i Linköping

010-103 46 85

0705-70 00 19

e-post

Bild på Jan Cederborg

Jan Cederborg

Verksamhetschef

010-104 83 52

e-post