Landstinget i Östergötland Bild på byggarbetare

Bygga för framtidens vård

Under de kommande åren satsar Region Östergötland miljardbelopp i förbättrade och nya lokaler för framtidens hälso- och sjukvård. Viktiga delar är patientsäkerhet, flexibla lokaler och höga miljökrav.

Inom Region Östergötland pågår flera omfattande byggprojekt. Våra två största sjukhus - Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping - håller på att omvandlas och Lasarettet i Motala har precis genomgått en omfattande renovering. I Vadstena pågår ett stort byggprojekt, där den Rättspsykiatriska regionkliniken ska få nya lokaler som motsvarar framtidens krav på vårdkvalitet, säkerhet och miljö. I Finspång sker en satsning på Finspångs vårdcentrum - en ny byggnad för hälso- och sjukvård som ska stå klar 2020. 

Lokaler anpassas efter vårdens behov

På sjukhuset bygger vi nytt för att vården ska kunna arbeta på bästa sätt - i dag och i framtiden. Därför byggs det med beredskap för förändringar i arbetssätt, rutiner och vårdbehov.

Flexibla lokaler underlättar i framtiden

Det handlar till exempel om att skapa vårdrum som ser likadana ut överallt. Det för att lätt kunna flytta verksamheter utan krav på ombyggnad i framtiden, för att underlätta för samverkan mellan yrkeskategorier och verksamheter och för att skapa en säkrare miljö för både patienter och medarbetare.

Enkelrum blir standard och ger bättre skydd för patienten

Två- eller flerbäddsrum byggs om till enkelrum för att minska risken för smitta och för att öka patienternas integritet. Lokalerna anpassas även för att förbättra möjligheterna för forskning och utbildning.

 

 • Renovering av avloppsledningar kan avge lukt

  Från och med måndag den 19 mars och cirka två veckor framåt pågår renovering av avloppsrören i en del av kulverten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Rörledningarna renoveras från insidan med en typ av plast. Denna kan avge en lukt som är ofarlig men inte doftar så gott.

  19 mars 2018


 • Nya akuten på Vrinnevisjukhuset invigd

  Nu är den nya akutmottagningen och ambulansintaget på Vrinnevisjukhuset i Norrköping invigt. Akutsjukvården för både barn och vuxna samlas i moderna lokaler med ny röntgendiagnostik. ”En oerhört rolig fredagseftermiddag”, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

  9 mars 2018


 • Anläggningsarbeten vid Universitetssjukhuset i Linköping

  Den 19 februari-1 juni pågår markarbeten ner mot Sandbäcksgatan på sjukhusområdet vid Universitetssjukhuset i Linköping.

  15 februari 2018


 • Arbeten vid ingång 71 på Universitetssjukhuset i Linköping

  Från den 22 januari till och med sista augusti renoveras innergården vid ingång 71 på sjukhusområdet vid Universitetssjukhuset i Linköping (US). Arbetet omfattar markarbeten och bygge av trädäck för LAH.

  25 januari 2018


Kontakt

Bild på Ditte Pehrsson-Lindell

Ditte Pehrsson-Lindell

Vårddirektör Universitetssjukhuset i Linköping

010-103 46 85

0705-70 00 19

e-post

Bild på Jan Cederborg

Jan Cederborg

Verksamhetschef

010-104 83 52

e-post