Region Östergötland

Aktuella byggprojekt

På den här sidan hittar du kortfattad information om de större byggprojekt som pågår just nu på sjukhusområdet i Norrköping.  

Karta över Vrinnevisjukhuset.

A. Nybyggnation för vårdavdelningar och mottagningar (hus 43)

Byggnation pågår. Planerad inflytt under 2023.
Byggtid: 2019-2024

B: Ombyggnation av hus 35 (plan 10 - 12)

Ombyggnation av vårdavdelningar i befintligt hus 35 pågår.
Byggtid: Sommar 2022 - sommar 2023.

C: Ombyggnation av restaurang och matsal (hus 25 plan 11)

Ombyggnation pågår. 
Etapp 1 klar.
Byggtid: Hösten 2021 - våren 2023.

D: Ombyggnation för konferensrum och renovering Stilla rummet (hus 21 plan 11)

Nya konferensrum byggs i tidigare administrationslokaler. Samt ytskicktsrenovering i det sk Stilla rummet.
Byggtid: Hösten 2022 - våren 2023.

Övriga projekt (hela sjukhuset)

 

Renovering av trapphus och huvudstråk

Byggtid: sker kontinuerligt

Ny- och ombyggnation av TDK-rum

Sjukhusets så kallade TDK-rum (tele- data- och kopplingsrum) byggs ut för att möta framtidens ökade krav på trådlös kommunikation. 
Byggtid: Etappvis, pågående

Kontakt

Bild på Martin Carlberg

Martin Carlberg

Projektchef bygg Vision 2020

010-103 62 89

e-post

Bild på Kerstin Jonsson

Kerstin Jonsson

Chefläkare, projektansvarig verksamhet Vision 2020

010-104 33 31

e-post