Region Östergötland

Bilder och ritningar

Fasad

Fasad

Fotograf:
Skiss Arkitema Architects

Datum:
2017-08-07

Översiktsbild

Översiktsbild

Fotograf:
Skiss Arkitema Architects

Datum:
2017-08-07

Ljusgårdar - längdsnitt

Ljusgårdar - längdsnitt

Fotograf:
Skiss Arkitema Architects

Datum:
2017-08-07

Bottenplan

Bottenplan

Fotograf:
Skiss Arkitema Architects

Datum:
2017-08-07

Entréplan

Entréplan

Fotograf:
Skiss Arkitema Architects

Datum:
2017-08-07

Plan 1

Plan 1

Fotograf:
Skiss Arkitema Architects

Datum:
2017-08-07

Plan 2

Plan 2

Fotograf:
Skiss Arkitema Architects

Datum:
2017-08-07

Plan 3

Plan 3

Fotograf:
Skiss Arkitema Architects

Datum:
2017-08-07

Ljusgården - konferenslokaler

Ljusgården - konferenslokaler

Fotograf:
Skiss Arkitema Architects

Datum:
2017-08-07