Region Östergötland

Byggplaner

Det nya vårdcentrumet byggs i centrala Finspång i kvarteret Borgmästaren utefter Bergslagsvägen. Den nya byggnaden uppförs i fem plan och blir på totalt 17 000 kvadratmeter.

I grova drag kan byggprojektet delas upp i tre faser: rivning och bortforsling, markarbete och byggnad.Bilden visar tre faser i tidplanen för byggprojektet.

Tidplan 

2017 pågick jord- och bergschaktning samt arbete med att lägga grunden för byggnaden och platsgjutning.

2018 byggdes stommen upp och tak inklusive tätskikt lades.

2019 påbörjades arbetet inne i byggnaden med installationer av olika slag tillsammans med övriga invändiga arbeten.

Våren 2020 påbörjas montage av fast inredning. Under hösten genomförs de sista kompletteringarna. Provning och förbesiktning görs även det under hösten innan byggnaden står helt klar och är redo att tas i bruk av Region Östergötlands och

Finspångs kommuns verksamheter. De första patienterna kommer till Vårdcentrum i slutet av december 2020.

Kontakt

Bild på Andreas Widgren

Andreas Widgren

Projektchef bygg

010-103 17 85

e-post