Region Östergötland

Vårdcentrum Finspång

Vårdcentrum Finspång

Vårdcentrum Finspång står klart att ta emot de första patienterna i december 2020. Det nya vårdcentrumet ger förutsättningar för fortsatt god hälso- och sjukvård i Finspång i nära samverkan med Finspångs kommun. 

Samlad vård

Byggnaden uppförs i fem plan och blir på totalt 17 000 kvadratmeter. Här samlas all vård under ett och samma tak. Det är tryggt, enkelt och smidigt för patienterna och ger en ökad möjlighet för enheterna att samverka kring exempelvis utrustning och personal.

Vårdcentrum Finspång omfattar:

  • vårdcentral med laboratorium
  • barn- och ungdomsmottagning
  • kvinnohälsan och barnavårdscentral
  • rehabiliteringsverksamhet med en ny avdelning för slutenvårds rehab
  • Finspångs kommuns korttidsavdelning
  • närvårdsklinik med närvårdsavdelning och LAH-verksamhet

Vårdavdelningar med enkelrum

Alla vårdrummen blir enkelrum för att öka integriteten för patienten, skapa bättre förutsättningar för större delaktighet i den egna vården, minska risken för smittspridning samt ge plats för anhöriga. De nya, fräscha och ändamålsenliga lokalerna ger också en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Region Östergötland satsar på Finspång

Satsningen på ett nytt vårdcentrum i Finspång handlar om att skapa förutsättningar för en fortsatt trygg och god hälso- och sjukvård i Finspång. Finspångs kommun och Region Östergötland har en långsiktig ambition för samverkan och utveckling av hälso- och sjukvården lokalt i Finspång. Att resurser samlas i en byggnad är tryggt, enkelt och smidigt för patienterna och stärker möjligheterna till samverkan mellan parterna.

Bakgrund

Bakgrunden till nybyggnationen är att Närsjukvården i Finspångs lokaler är gamla och till stor del uttjänta.

2011 startade detaljplanearbetet kring ett nytt vårdcentrum i centrala Finspång efter beslut i kommunstyrelsen i Finspång.

2015 beslutade Region Östergötland att bygga ett nytt vårdcentrum i Finspång, en investering på 580 miljoner kronor.

2017 startade bygget av Vårdcentrum Finspång med NCC som totalentreprenör.

2020 står bygget färdigt och de första patienterna tas emot i slutet av december.

Kontakt

Bild på Stefan Fredriksson

Stefan Fredriksson

Fastighetsutvecklingschef

010-103 04 19

e-post

Bild på Magnus Oweling

Magnus Oweling

Primärvårdsområdeschef, programansvarig för Nära vård

010-104 24 17

e-post

Bild på Andreas Widgren

Andreas Widgren

Projektchef bygg

010-103 17 85

e-post

Bild på Lise-Lotte Bergström

Lise-Lotte Bergström

Projektledare verksamhet

010-104 24 91

e-post

Andra webbplatser