Region Östergötland

Aktuella byggprojekt

Här hittar du kortfattad information om de byggprojekt som pågår just nu på Lasarettet i Motala.

1. Teknikupprustning

Teknikupprustningsprojektet består av 24 delprojekt. De största projekten som pågår just nu sker på:

  • plan 16: Teknikplan saneringsarbete

Byggtid: 2018-2022

2. Entreprenörsområden

På grund av ombyggnationerna på Lasarettet i Motala finns det containrar, bygglift och byggbodar utplacerade på sjukhusområdet.