Region Östergötland

Lasarettet i Motala

Mellan 2017 och 2022 pågår en teknisk upprustning av fastigheterna på sjukhusområdet i Motala. Bland annat ska ventilation, värme, vatten, el och tele- och datanät bytas ut och byggas om.

Lasarettet i Motala invigdes för snart femtio år sedan. Under 2005-2015 byggdes en stor del av sjukhuset om för att verksamheterna skulle kunna bedriva en mer effektiv vård anpassad till dagens arbetssätt. I de delar som byggdes om rustades även de fastighetstekniska systemen upp, exempelvis ventilation, värme och rör.

De senaste åren har ombyggnationerna fortsatt även i andra delar av sjukhuset men utan att de fastighetstekniska systemen bytts ut. Sedan 2017 pågår därför "teknikupprustning del 4" på Lasarettet i Motala. Den omfattar 22 delprojekt, exempelvis en ny städcentral, nya WC och klädskåp i entré A, utbyte av tilläggsisolering och nya ventilationsaggregat för akutmottagningen och jourcentralen.

Parallellt pågår också en del andra byggprojekt på lasarettet, exempelvis installation av tele- och datanät och ett nytt ställverk.

Fakta om projektet

Byggtid: 2017-2022
Yta: fastighetsteknisk upprustning som omfattar cirka 14 500 kvadratmeter
Investeringssumma: projektets finansieras i huvudsak via reinvesteringsmedel

Kontakt

Bild på Stefan Fredriksson

Stefan Fredriksson

Chef för regionfastigheter

010-103 04 19

e-post

Bild på Helén Lövborg

Helén Lövborg

Centrumchef för närsjukvården i västra Östergötland

010-104 75 26

070-332 09 50

e-post

Bild på Andreas Widgren

Andreas Widgren

Projektchef bygg

010-103 17 85

e-post

Denna webbplats