Region Östergötland

Aktuella byggprojekt

På den här sidan hittar du kortfattad information om de större byggprojekt som pågår just nu på Universitetssjukhuset i Linköping. 

Nybyggnation av Tinnerbäckshuset

På det sydöstra sjukhusområdet byggs ett nytt hus med lokaler för psykiatrisk vård, beroendevård samt habilitering. Under våren 2021 rivs den gamla psykiatribyggnaden för att möjliggöra byggnation av nya huskroppar.

Byggtid: Projektet pågår fram till 2024 och sker i två etapper. Första delen stod klar för inflyttning 2021. Läs mer om projektet Tinnerbäckshuset >>

Ombyggnationer i huvudblocket

Ombyggnation av vårdavdelningar och sterilcentral

I sjukhusets huvudbyggnad pågår ombyggnationer av lokaler för flera vårdavdelningar. Arbeten sker på plan 16, 17 och 19. På plan 10 byggs sterilcentralens lokaler om. Under byggnationen kan det vara lite stökigt med oljud, materialtransporter och många byggarbetare på plats.

Byggtider:
Plan 19: klart november 2020
Plan 17: klart juni 2020
Plan 16: klart november 2020
Plan 10: klart januari 2021

Byggarbeten i hisshall B

Under hösten pågår arbeten för att återställa hisshall B efter byggarbeten i sjukhuset. Under arbetet kan det vara lite stökigt med oljud och transporter av material.

Byggtider:
Vecka 38-43 pågår arbete i hisshall B på varje våningsplan. Under denna tid kommer två av personhissarna att vara avstängda.
Vecka 40-48 pågår arbete med att riva en bygghiss som har varit uppställd på innergården.

Renovering av tak och fasader vid ingång 51 och 52

Byggtid: 2018 - tredje kvartalet 2020

Byggnation av labbmoduler vid ingång 70

Byggtid: andra kvartalet 2020

Utomhusarbeten runt ingång 74

Byten av räcken och upprensning av växtlighet runt huset vid ingång 74 samt asfaltering på parkeringen ned mot Sandbäcksgatan.

Byggtid: arbetet beräknas var klart under början av oktober 2020

Karta över byggarbetsområden på universitetssjukhuset

Se karta över ingångsnummer och aktuella byggarbetsområden >> 

Kontakt

Bild på John Gentz

John Gentz

Projektchef Framtidens US

0702-36 53 20

010-103 16 77

e-post

  • Elsa Brändströms gård på US invigd

    Dagsljus, frisk luft och grönska. Det är exempel på vad den nya innergården på Universitetssjukhuset i Linköping (US) erbjuder sina besökare. Under måndagen invigdes Elsa Brändströms gård.

    27 januari 2020