Region Östergötland

Aktuella byggprojekt

På den här sidan hittar du kortfattad information om de större byggprojekt som pågår just nu på Universitetssjukhuset i Linköping. 

Nybyggnation av Tinnerbäckshuset

På det sydöstra sjukhusområdet byggs ett nytt hus med lokaler för psykiatrisk vård, beroendevård samt habilitering. Under våren 2021 rivs den gamla psykiatribyggnaden för att möjliggöra byggnation av nya huskroppar.

Byggtid: Projektet pågår fram till 2024 och sker i två etapper. Första delen stod klar för inflyttning 2021. Läs mer om projektet Tinnerbäckshuset >>

Ombyggnationer i huvudblocket

Ombyggnation gångstråk plan 09

Byggprojekt kommer spärra av delar av korridoren i olika etapper i huvudblocket plan 09, med första etappen vid L-hissen. Pågår fram till och med v.9.

Etapp 2: Ombyggnation av torget kring 7-eleven. Ytan kommer vara avstängd. 7-eleven är fortfarande öppet. Pågår mellan v.9-18.

Etapp 3: Korridor mot södra entrén är avstängd för ombyggnation. I samband med ombyggnation kommer en konsthistorisk utställning tillsammans med Östgöta Museum att produceras.

Anledning till detta är att fräscha upp och förnya gångstråket.

Under tiden får personal, patienter besökare mm. gå runt alternativt välja plan 10.

Ombyggnation sterilcentral plan 10

På entréplanet i sjukhusets huvudbyggnad pågår ombyggnationer för sterilcentralen. Under byggnationen kan det vara lite stökigt med oljud, materialtransporter och många byggarbetare på plats.

Generella vårdplatser plan 16

Byggtid: Till mars 2022

Lokalanpassning Kvinnokliniken plan 10

Byggtid: augusti 2021 – juni 2022

Byte av maskin på Seldinger Lab plan 11

Byggtid: juli 2021 – augusti 2021

Lokalanpassning kirurgmottagningen plan 09 och 10

Byggtid: augusti 2021 – april 2022

Upprustning gångstråk hus 440

Byggtid: juni 2021 – december 2021

Rivning av oljecisterner på Hälsovägen

Klart: november 2022

Utökad kapacitet av Bårhuset

Byggtid: Årsskiftet 2021/2022

Expeditioner till Klinisk patologi (vid ingång 70)

Byggtid: Till augusti 2021

Byte ventilationsaggregat hus 007

Byggtid: maj 2021 – december 2021

Rivning hus 013 (psykiatribyggnaden)

Klart juni 2021

Karta över byggarbetsområden på universitetssjukhuset

Se karta över ingångsnummer och aktuella byggarbetsområden >> 

Kontakt

Bild på John Gentz

John Gentz

Projektchef Framtidens US

0702-36 53 20

010-103 16 77

e-post

  • Elsa Brändströms gård på US invigd

    Dagsljus, frisk luft och grönska. Det är exempel på vad den nya innergården på Universitetssjukhuset i Linköping (US) erbjuder sina besökare. Under måndagen invigdes Elsa Brändströms gård.

    27 januari 2020