Region Östergötland Ung man som skriver på en whiteboard, åhörare i förgrunden

Att göra affärer med oss

Varor, tjänster och utrustning måste upphandlas i konkurrens enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Lagen bygger på krav som gäller inom hela EU och bildar tillsammans med Region Östergötlands upphandlingspolicy och interna riktlinjer det ramverk som styr hur Region Östergötland ska göra affärer.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) ställer även gemensamma krav på att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vem gör upphandlingar?

Inköp, service och logistik är Region Östergötlands strategiska resurs gällande upphandlingar och den enhet som genomför samtliga upphandlingar inom Region Östergötland.

Pågående och planerade upphandlingar

I Visma TendSign kan du ta del av Region Östergötlands aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsmaterial. De planerade upphandlingarna är preliminära och tidplanen kan komma att förändras.

Extern remiss

Extern remiss innebär att vi publicera delar av ett preliminärt förfrågningsunderlag för att bland annat företag och branschorganisationer ska få möjligheter att lämna synpunkter innan upphandlingen startar. På så sätt kan våra förfrågningsunderlag anpassas både efter Region Östergötlands behov och vad marknaden kan erbjuda, kvalitetsnivå, tillgänglig teknik och de senaste innovationerna på området.

Testa dina nya idéer, innovationer och lösningar

Utvecklingen är snabb inom hälso- och sjukvården och Region Östergötland är ständigt i behov av bra samarbetsparter och leverantörer som kan erbjuda nya lösningar och innovationer.
 
För dig som är leverantör och vill testa nya idéer och lösningar finns Test och innovation > > >.

Kontakt

Bild på Inköp, service och logistik

Inköp, service och logistik

010-103 60 00

e-post

Denna webbplats