Om regionen

Vårdcentrum Finspång och röntgenenheten i Mjärdevi är två exempel på vård nära invånarna.

Omställning till nära vård

Vårdcentrum Finspång och röntgenenheten i Mjärdevi är två exempel på vård nära invånarna.

 

Hållbar utveckling

Region Östergötlands hållbarhetsprogram visar prioriterade områden och inriktningsmål för arbetet framåt.

 

Bilden visar en man som pratar i telefonen

Kontaktpersoner

Här hittar du kontaktinformation till den politiska ledningen, hälso- och sjukvårdsledning, regionledningskontoret, regional utveckling, tjänstemannaledning med flera.

 

 Här hittar du filmer som är producerade av Region Östergötland

Filmer om Region Östergötland

Region Östergötlands kalendarium